Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Czas nie będzie na nas czekał - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Skautów SKAUTING JURAJSKI

Cel:

wzrost wiary we własne siły i możliwości odniesienia sukcesu,
nabycie umiejętności współdziałania w zespole,
analizowanie swoich mocnych i słabych stron poprzez zaangażowanie w realne działania,
kształtowanie umiejętności komunikowania się ze sobą, z władzami lokalnymi, z przedstawicielami społeczeństwa,
wyzwolenie inicjatywy i aktywności społecznej, identyfikowanie się z miejscem w którym żyją,
wzmocnienie tożsamości obywatelskiej i potrzeby współdziałania dla innych,

Odbiorcy projektu:

młodzież funkcjonująca w Drużynie Skauting Jurajski- 12 osób w wieku 13-19 lat,
sympatycy- młodzież z terenu Gminy Włodowice- 8 osób w wieku 13-19 lat,
rodzice młodzieży i wybrana przez młodzież społeczność gminy i przedstawiciele lokalnego samorządu – 20 osób,
sposób rekrutacji – zaproszenie – akcja promocyjna- strona internetowa, plakaty, ulotki, ogłoszenia parafialne, w szkołach i na stronie gminy

Opis projektu:

Celem projektu jest:
-włączenie młodzieży w środowisko lokalne gminy Włodowice-aktywizacja społeczna młodzieży,
-poznanie środowiska oraz wzmocnienie świadomości młodych obywateli o swoich mocnych i słabych stronach,
-nawiązanie kontaktu z mieszkańcami, instytucjami i władzami samorządowymi,
-podniesienie poziomu komunikacji społecznej zarówno w grupach rówieśniczych, jak i w relacjach ze społeczeństwem gminy Włodowice,
Uczestnikiem projektu będzie młodzież z Drużyny Skauting Jurajski (drużyna działa od początku założenia organizacji, skupia około 50 dzieci i młodzieży) oraz jej sympatycy w wieku 13-19 lat. W projekcie przewidziano udział dla 20 osób. grupy młodzieży oraz wybranych przez młodzież 10-15 mieszkańców gminy.
Współudział w projekcie przewidziano dla: przedstawicieli władz lokalnych, szkół, parafii i pozostałych mieszkańców gminy.
Zaplanowane działania:
1.Cykl „Nasz Pałac i inne nasze skarby”- zakończona wnioskiem do Rady Gminy o przejęcie i zabezpieczenie ruin pałacu.
2.Zainicjowanie powstania Młodzieżowej Rady Gminy Włodowice.
3.Przyjęcie Konstytucji Drużyny Skauting Jurajski oraz wybór Patrona Drużyny (według zasad demokracji)
4.Opracowanie:
-folderu „Szlakiem skauta po gminie Włodowice”(opis i fotografie ciekawych odkrytych miejsc jako miejscowych skarbów)
-nagranie wywiadów z interesującymi mieszkańcami i opublikowanie ich na płycie CD (przekaz żywej historii i tradycji najbliższej okolicy)
5.Konkurs fotograficzny „Magiczne miejsca mojej Gminy”.
Dotacja przeznaczona będzie m.in. na promocję projektu, zakup aparatu fot., dyktafonu, wyd. folderu z płytą,

Budżet projektu: 14 220 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Skautów SKAUTING JURAJSKI

Miejscowość: Włodowice

Ulica, nr domu i lokalu: Ogrodowa 50

Kod pocztowy i Poczta: 42-421 Włodowice

Województwo: śląskie

Powiat: zawierciański

Adres strony internetowej: http://skautjurajski.pl

Czas nie będzie na nas czekał

Myszkowska 15, 42-421 Włodowice, Polska

Więcej