Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Poznajemy, uczymy się, utrwalamy - 2008

Realizowany przez:

Srokowskie Stowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka, Srokowo

Cel:

Nawiązywanie współpracy z instytucjami, osobami. Rozwój umiejętności społecznych uczniów. Poznawanie historii środowiska lokalnego. Wyszukanie, opracowanie różnorodnych informacji. Ujawnianie mocnych i niwelowanie słabych stron uczniów. Nabywanie umiejętności pracy w grupie oraz obsługi urządzeń.

Odbiorcy projektu:

Realizatorami projektu będą chętni uczniowie z klas I i II Gimnazjum nr 1 w Srokowie zamieszkujący teren naszej gminy. Jeżeli będą wśród nich uczniowie dojeżdżający planujemy zorganizować powrót uczniów do domu PKS lub innym pojazdem.

Opis projektu:

To co zawarte jest w starych kronikach, dokumentach, opowieściach ludzi jest nieznane. Celem projektu „Poznajemy, uczymy się, utrwalamy” będzie dotarcie przez młodych obywateli naszej gminy, uczniów Gimnazjum nr 1 w Srokowie do źródeł – kronik, archiwalnych dokumentów, przekazów ustnych starszych mieszkańców itp. i poznanie historii Srokowa, zakładów pracy, osób w nich pracujących. Młodzież przygotuje dokumentację: wykona skany dokumentów, zdjęcia, nagrania opowieści na dyktafon. Następnym etapem będzie opracowanie zebranych materiałów i przygotowanie ich do druku. Uczniowie pod kierunkiem dorosłych realizatorów projektu dokonają uzgodnień z pracownikami drukarni, która wydrukuje przygotowane materiały. Dotacja zostanie przeznaczona na: opracowanie i edycję foldera w wersji komputerowej i papierowej, przygotowanie wystawy w Muzeum, zakup niezbędnego wyposażenia służącego gromadzeniu i opracowaniu materiałów (cyfrowego aparatu fotograficznego, dyktafonu, nagrywarki), zakup materiałów papierniczych i drukarskich (papier ksero, notatniki, płyt, tuszów do drukarek itp.)
Efektem projektu będzie wyszukanie, zgromadzenie i opracowanie materiałów. Wydanie ich w opracowaniu książkowym aby tę utrwaloną przez realizatorów część historii naszej Małej Ojczyzny mogli poznać także inni. Przygotowanie wystawy. Udostępnimy wydanie książkowe dla szkół w gminie oraz biblioteki gminnej. Informacje o realizowanym projekcie zamieszczane będą na stronie internetowej stowarzyszenia oraz gimnazjum.

Budżet projektu: 19 240 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Srokowskie Stowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka, Srokowo

Miejscowość: Srokowo

Ulica, nr domu i lokalu: Plac Rynkowy 1

Kod pocztowy i Poczta: 11-420 Srokowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: kętrzyński

Adres strony internetowej: –

Poznajemy, uczymy się, utrwalamy

Piekarska 4, 11-420 Srokowo, Polska

Więcej