Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Moja przyszłość jest tutaj. - 2012

Realizowany przez:

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne

Cel:

Poznanie walorów i zasobów regionu. Nauczenie się określania własnych potrzeb związanych z planowaniem przyszłości i artykułowania ich na szerszym forum. Zdobycie umiejętności argumentowania, dyskutowania, obrony własnych poglądów i racji. Zdobycie umiejętności autoreklamy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Opanowanie sztuki zdobywania sojuszników do swoich pomysłów.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w wieku 13 – 18 lat. Główni uczestnicy projektu są aktywnymi wolontariuszami akcyjnymi Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Osoby biorące udział w ankietach ich kolegami i koleżankiami ze szkoły. Wszyscy mieszkają w Michałowie i okolicznych wsiach. Do szkoły dojeżdżają różnymi środkami transportu.

Opis projektu:

Od lat obserwuje się odpływ młodych ludzi z prowincji. Celem projektu jest aby młodzi ludzie będący wolontariuszami Fundacji PHO oraz ich rówieśnicy odkryli i docenili walory regionu w którym żyją oraz żeby przekonali się, że mogą aktywnie uczestniczyć w zmianach i przez to wziąć odpowiedzialność za to jakim będzie ten region w przyszłości. Projekt ma na celu wyposażenie młodzieży w umiejętność dyskutowania, argumentowania i prezentowania swoich poglądów przed szeroką publicznością – bezpośrednio i za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Osiągną to przez analizę danych z ankiet skonstruwanych przez nich samych, przez rozmowy z mieszkańcami, którzy wyemigrowali i z tymi, którzy nie wyjechali oraz przez uczestnictwo w warsztatach z wystąpień publicznych. Wezmą też udział w debacie i wystąpią przed przedstawiecielami lokalnych organów władzy. Będą prowadzić videobloga i nakręcą krótkie klipy filmowe promujące walory regionu. W efekcie spodziewamy się zmiany myślenia i stereotypowego spostrzegania prowincji, wykształcenia umiejętności dostrzegania szans na rozwój i samorealizację, a także uświadomienia możliwości wpływania na swoją sytuację i kreowania swojej przyszłości. Dotacja zostanie przeznaczona na opłacenie trenera umiejętności społecznych, przejazdy, zakup projektora multimedialnego do prezentacji wyników badań i efektów działań oraz na uroczyste zakończenie projektu.

Budżet projektu: 19 100 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne

Miejscowość: Nowa Wola

Ulica, nr domu i lokalu: Nowa Wola 89

Kod pocztowy i Poczta: 16-050 Michałowo

Województwo: podlaskie

Powiat: białostocki

Adres strony internetowej: http://hospicjum.podlasie.pl

Moja przyszłość jest tutaj.

DW686 88A, 16-050 Nowa Wola, Polska

Więcej