Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Siła serca - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dziecom i Rodzinie Można Inaczej

Cel:

Celem jest zespolenie środowisk, pokazanie młodzieży możliwości rozwoju. Podniesienie ich samooceny poprzez realizacje zadań i tworzenie czegoś dla drugiego człowieka. Poprzez spotkania ze specjalistami poznanie swoich zdolności. Założeniem jest, ze dzieci 'uzdolnione’, specialiści poprzez swoje zainteresowania i zaangażowanie zapala dzieci z 'grup ryzyka’ do twórczej pracy przez co wzrośnie ich samoocena.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku od 13 do 19 roku życia. Osoby z gminy Ustroń, uczęszczające do ustrońskich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Absolwenci Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą ’ Można inaczej’. Młodzież zostanie wytypowana przez pedagogów szkolnych, oraz kuratorów sądowych, wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej.

Opis projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z tzw. grup ryzyka -młodzieży zagrożonej demoralizacja, oraz młodzieży uzdolnionej. Projekt ma na celu podniesienie szans dzieci z grup ryzyka poprzez realizowanie zadań wraz z uczniami uzdolnionymi. niesienie pomocy dla słabszych i wykluczonych. Grupa młodzieży (13-19) będzie miała za zadanie stworzenie centrum wolontariatu odpowiedzialnego za:–promocje Ośrodka i działań wolontarysztycznych
– organizowanie imprez tematycznych w Ośrodku dla dzieci młodszych
– organizowanie imprez dla społeczności lokalnej ( Dzień dziecka, imprezę promującą wolontariat, dzień rodziny)
– prowadzenie gazetki oraz panelu internetowego z opisem działań oraz promocją Ośrodka i wolontariatu.
– pomoc w organizacji zajęć relaksacyjnych dla dzieci w tym dogoterapii
Finałem projektu będzie nie tylko gotowa zakładka na stronie internetowej ale także film promujący cała idee oraz wykonane zadania. Młodzież spotka się na warsztatach szkoleniowych ze specjalistami ( informatycy, dziennikarze, operator filmowy, psycholog)Będzie uczestniczyć 4 razy w miesiącu w zajęciach grupowych na których omawiane będą podjęte zadania oraz przeprowadzone będą warsztaty szkoleniowe oraztreningi umiejętnościdla młodzieży.

Budżet projektu: 11 220 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pomocy Dziecom i Rodzinie Można Inaczej

Miejscowość: Ustroń

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 4

Kod pocztowy i Poczta: 43-450 Ustroń

Województwo: śląskie

Powiat: cieszyński

Adres strony internetowej: http://http://www.moznainaczej.org.pl/

Siła serca

Michała Grażyńskiego 2, 43-450 Ustroń, Polska

Więcej