Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

I Ty możesz zostać Rockefellerem – wiedza drogą do sukcesu - 2012

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości w przekonaniu o własnych możliwościach przez grupę młodych ludzi z terenu gminy Suchowola. Dokonają tego poprzez realizację działań dziennikarskich, fotograficznych, tworzenie publikacji, zamieszczanie relacji na str. internetowej, nawiązanie nowych znajomości. Nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie znalezienia się na rynku pracy, a także zakładania i prowadzenia własnego biznesu.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie grupa 10-15 osób w wieku od 13 do 17 lat ze szkół z Gminy Suchowola. Rekrutacja młodzieży do projektu odbędzie się poprzez: pisemne ogłoszenia w szkołach, informacje przekazane przez dyrektorów szkół i wychowawców, plakaty informacyjne rozwieszone w Suchowoli, informację zamieszczoną na stronie internetowej Gminy Suchowola. Dojazd młodzieży na zajęcia we własnym zakresie.

Opis projektu:

Oś projektu tworzy cykl wywiadów przeprowadzanych przez młodzież z przedsiębiorcami i osobami, które odniosły sukces. Celem projektu jest pobudzenie młodzieży do samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości w przekonaniu o własnych możliwościach poprzez pokonywanie ograniczeń. Przez poznanie różnych dróg dojścia do sukcesu podczas przeprowadzanych wywiadów młodzi ludzie nabiorą przekonania o własnych możliwościach, nabiorą wiary we własne siły, odwagi do działania. Szczególny nacisk położony będzie na zaktywizowanie do działania i wykorzystanie ich osobistego potencjału . W projekcie weźmie udział 10-15 osób w wieku 13-17 lat z terenu Gm. Suchowola. Przez 20 tygodni grupa będzie spotykać się na zaj. warsztatowych 1-2 razy w tygodniu (tj. 24 spotkania po 2 godz. i 2 spotkania całodniowe). Do głównych zadań grupy należy: zdobycie informacji o przedsiębiorcach i ludziach sukcesu z Gm. Suchowola; przeprowadzenie z pięciorgiem z nich wywiadów; zgromadzenie i opracowanie informacji z instytucji państwowych o ubezpieczeniach, podatkach itp. w przystępny, zrozumiały dla młodego człowieka sposób, zamieszczenie ich w publikacji „A…B…C… młodego pracownika i przedsiębiorcy”; zorganizowanie Giełdy „I Ty możesz zostać Rockefellerem” z zabawami i grami; opracowanie schematu „Ścieżki kariery”. Przez te działania uczestnicy nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie znalezienia się na rynku pracy, a także zakładania oraz prowadzenia własnego biznesu. Środki zostaną przeznaczone na wydanie publikacji, obsługę projektu, zakup art. spożyw., wynagrodzenie koordynatora.

Budżet projektu: 12 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Miejscowość: Suchowola

Ulica, nr domu i lokalu: Plac Kościuszki

Kod pocztowy i Poczta: 16-150 Suchowola

Województwo: podlaskie

Powiat: sokólski

Adres strony internetowej: http://suchowola.com.pl

I Ty możesz zostać Rockefellerem – wiedza drogą do sukcesu

Augustowska 22A, 16-150 Suchowola, Polska

Więcej