Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalnie zakręceni - 2012

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem projektu „Lokalnie zakręceni” jest podniesienie wiedzy na temat własnego środowiska, a także rozwój umiejętności pozyskiwania wsparcia z własnego otoczenia, pracy w grupie oraz autoprezentacji wśród 15 uczestników w wieku 13-17 lat z terenu Stoczka Łukowskiego i okolic w okresie od 01.01.2013 do 31.07.2012 poprzez stworzenie gry planszowej opartej na lokalnych zasobach i publiczne jej zaprezentowanie w wersji plenerowej dla ogółu mieszkańców.

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców będzie15 osób w wieku 13-17 lat, z której minimum 10 osób nie brało wcześniej udziału w projekcie młodzieżowym. Będą to osoby ze Stoczka Łukowskiego i jego okolic. Ze względu na bliskie odległości nie występuje problem dojazdu. Młodzież zostanie zrekrutowana poprzez plakaty i akcję na facebooku, a decydować będzie wykonanie małego zadania (wykonanie 5 zdjęć Stoczka i ich opisanie), a następnie kolejność zgłoszeń. Jeżeli grupa będzie mniej liczna uruchomimy pocztę pantoflową.

Opis projektu:

Lokalnie zakręceni to projekt, w ramach którego 15 uczestników w wieku 13-17 lat, ma poznać własne środowisko, nauczyć się pracy w grupie, a także zdobyć wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia społecznego aby ostatecznie samodzielnie stworzyć lokalną grę planszową, a następnie zaprezentować ją podczas zorganizowanej przez siebie publicznej prezentacji. Produktem końcowym projektu będzie gra planszowa, zbliżona do Monopoly, której akcja będzie rozgrywać się w Stoczku Łukowskim, a jej reguły zostaną opracowane przez samych uczestników. W tym celu zaplanowano działania: – warsztaty z gier planszowych, – opracowanie planszy i reguł gry opartych na obserwacji Stoczka Łukowskiego, – organizacja imprezy, podczas której zostanie zaprezentowana gra oaz stworzona zostanie jej wersja plenerowa, gdzie pionkami będą członkowie drużyn, – przeprowadzenie akcji pozyskania dodatkowych środków i materiałów do przeprowadzenia wersji plenerowej stworzonej przez młodzież gry planszowej – wyjazd edukacyjno-integracyjny. Wszystkie działania będą wykonywane przez młodzież, a dorośli będą pełnić rolę partnerów troszczących się o bezpieczeństwo i kulturę pracy. Efektem projektu będzie wzrost wiedzy o własnym środowisku uczestników, umiejętność pozyskania wsparcia np. rzeczowego, większa wydajność pracy w grupie oraz przełamanie bariery autoprezentacji swoich dokonań przez szerszą publicznością. Dotacja jest przeznaczona na zakup nagłośnienia do imprezy i akcji promocyjnych, wydruk gry, sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego, a także zakup materiałów biurowych na zajęcia.

Budżet projektu: 10 900 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://stoczek-lukowski.pl

Lokalnie zakręceni

Piłsudskiego 71, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej