Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

I wrócił garścią prochu w prostej żołnierskiej trumnie - 2008

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie

Cel:

Przez poznanie życia i czynów zapomnianego badkowianina – Przemysława Barthla, uświadomienie uczniom, że dzieje własnego kraju można poznawać nie tylko przez wielkie wydarzenia i związane z nimi nazwiska wybitnych Polaków w podręcznikach historii, ale również przez poznawanie jaki udział i wkład wnieśli ICH przodkowie, aby budzić poczucie dumy i przywiązania do „małej ojczyzny”.

Odbiorcy projektu:

Realizatorami projektu będzie grupa 20-25 uczniów (13-16 lat) z 9 klas gimnazjum z całej gminy. Zajęcia będą w soboty i ferie, dojazd rowerami lub dowożenie przez rodziców. Wyjazdy badawcze – wynajętym autobusem. Rekrutacja przez akcję promocyjną – oplakatowanie szkoły i GOK, pogadanki w klasach, strona internetowa. Zachętą jest możliwość uzyskania wyższych ocen z historii po ukończeniu projektu.

Opis projektu:

W kwietniu 2009 roku przypada 90-ta rocznica śmierci Przemysława Barthla de Weydenthal. To jeden z najwybitniejszych rodowitych mieszkańców Bądkowa, pułkownik Legionów Józefa Piłsudskiego, a jednak niemal całkowicie nieznany w tutejszym środowisku przez mieszkańców Bądkowa i gminy. Wykazały to badania ankietowe przeprowadzone w marcu br. wśród uczniów bądkowskiego gimnazjum oraz wśród dorosłych. Projekt zrealizowany przez młodzież ma przypomnieć młodzieży i dorosłym mieszkańcom gminy kim był Przemysław Barthel, jak zapisał się w dziejach naszego kraju – a przede wszystkim dlaczego zasługuje na przywrócenie jego pamięci w miejscu, gdzie się urodził. Uczestnicy projektu będą opracowywać biografię Przemysława Barthla i jego rodziny. Zajmą się zebraniem i bibliograficznym opisaniem informacji, wzmianek z literatury historycznej, stron internetowych i archiwaliów aby stworzyć zwartą „księgę” (ok. 200-250 stron) – dla działu regionalnego w gminnej bibliotece. Z zebranych w archiwum i od mieszkanców dokumentów wykonają stałą ekspozycję w GOK-u, potem w gminnej bibliotece i gimnazjum (UG?). W oparciu o zebrane materiały i źródła zostanie zrealizowana inscenizacja upamietniająca życie i czyny Przemysława Barthla – w dniu odsłonięcia obelisku i tablicy pamiętkowej. Obelisk w centrum miejscowości zapełni lukę informacyjną o rodzinie Barthlów.

Budżet projektu: 12 644 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie

Miejscowość: Bądkowo

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Włocławska 30

Kod pocztowy i Poczta: 87-704 Bądkowo

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: aleksandrowski

I wrócił garścią prochu w prostej żołnierskiej trumnie

Kujawska 3, 87-704 Bądkowo, Polska

Więcej