Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Questujemy w gminie Sztum - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji Samorządowej SPES

Cel:

Celem projektu jest rozwój umiejętności interpersonalnych młodzieży (współpraca w grupie, asertywność, poznanie mocnych i słabych stron),nawiązanie nowych relacji społecznych oraz poznanie i integracja własnego środowiska lokalnego poprzez badanie jego walorów, historii, tradycji i przygotowanie ścieżek tematycznych (questing)

Odbiorcy projektu:

W projekcie będzie uczestniczyć 30-os. grupa młodzieży z 2 gminnych gimnazjów (w Sztumie i Czerninie) w wieku 13-15 lat. Rekrutacja odbędzie się na zasadzie rozmowy kwalifikacyjnej. z psych. i 2 czł.stowarzyszenia.Rekrutacja poprzedzona zostanie informacją w prasie lokalnej, na stronach internetowych ww.szkół.Młodzież pochodzi z niewielkich miejscowości Sztum i Czernin oraz wsi skupionych wokół nich.Transportem zajmą się rodzice uczniów, tworząc własny harmonogram dowozów.

Opis projektu:

Działania związane z turystyką, popularyzujące aktywność w środowisku lokalnym to główna oś projektu Questujemy w gm.Sztum. Celem projektu jest zwiększenie aktywności i zaangażowania 30 osób w wieku 13-15 lat w życie gminy poprzez rozwój ich umiejętności interpersonalnych i zwiększenie zdolności wykorzystania własnego potencjału. Praca z młodzieżą będzie polegała głównie na działaniach warsztatowych: teatralnych, literackich,historycznych,ekologicznych,fotograficznych. Warsztaty pozwolą młodym ludziom nabyć umiejętności właściwej oceny środowiska lokalnego, prowadzenie bloga jako formy nowoczesnej komunikacji, rozwinąć umiejętności interpersonalne (współpracy, skutecznej komunikacji, samooceny)oraz pisania o osiągnięciach w projekcie. Nauka zasad fotografowania i realizacji przedstawienia teatralnego rozwiną zainteresowania i kreatywność młodzieży. Zmiana nastawienia młodych osób do środowiska lokalnego odbędzie się dzięki wypracowaniu własnych ścieżek tematycznych questów (tworzonych podczas rajdów wg własnych map), pracy warsztatowej i wycieczek. Efektem zrealizowania projektu będzie uświadomienie młodzieży ich potencjału i predyspozycji, pozbycie się kompleksu tzw.prowincji oraz to, iż ich własne pochodzenie, przynależność do lokalnej społeczności może stanowić powód do dumy.Dotacja przeznaczona zostanie na organizację rajdów, ogniska, biesiady,zakup materiałów do przedstawienia, wydanie przewodnika, zakup 1 komputera(do prowadzenia bloga, wykonania Przewodnika Questowego, obróbki zdjęć i archiwizacji działań projektowych).

Budżet projektu: 9 010 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji Samorządowej SPES

Miejscowość: Sztum

Ulica, nr domu i lokalu: Sienkiewicza 54

Kod pocztowy i Poczta: 82-400 Sztum

Województwo: pomorskie

Powiat: sztumski

Adres strony internetowej: –

Questujemy w gminie Sztum

W2MM+88 Sztum, Polska

Więcej