Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ukryty Skarb - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Pograniczu

Cel:

Realizacja projektu ma obudzić w młodych ludziach poczucie dumy ze swojego miejsca zamieszkania, pogłębić wiedzę o jego dziedzictwie, historii, walorach przyrodniczych, mieszkańcach, poprawić samoocenę, wiarę we własne możliwości, dostarczyć umiejętności wykorzystania nowoczesnych urządzeń, pobudzić pomysłowość, wyobraźnię, przełamać poczucie niemożności i opory w nawiązywaniu kontaktów, pokazać jak można łączyć tradycję z nowoczesnością.

Odbiorcy projektu:

Młodzi ludzie w wieku 13 – 19 lat, mieszkający w niewielkiej osadzie Zieluń i w okolicznych wsiach, którzy odpowiedzą na zaproszenie do udziału w projekcie uczestnictwem w pierwszych, informacyjnych spotkaniach. Zakładamy, że wyłoni się z nich grupa 25 – 30 stałych uczestników. Bardzo liczymy na pomoc nauczycieli gimnazjum, które jest partnerem w realizacji projektu. W razie konieczności dojazdu mamy obiecana pomoc wójta.

Opis projektu:

Uczestnicy projektu, młodzi ludzie w wieku 13 – 19 lat mieszkająca w niewielkiej osadzie Zieluń i okolicznych wsiach odkrywają dzieje własnego regionu, poznają walory przyrodnicze, dostrzegają jego atrakcyjność. Sposobami na realizację tych założeń są: zbieranie informacji źródłowych, spotkania z ekspertami , rowerowe, piesze, kajakowe wycieczki po okolicy, rozmowy z dorosłymi mieszkańcami. Dokumentują zdobytą wiedzę: fotografują, nagrywają, opisują. Jednocześnie poznają zasady bardzo popularnej na świecie i coraz popularniejszej w Polsce formy turystyki nazywanej geocachingiem. Jest to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS. Ideą przewodnią jest znalezienie ukrytego wcześniej w terenie pojemnika (nazywanego „geocache”) i odnotowanie tego faktu na specjalnej stronie internetowej. Geocaching jest zabawą międzynarodową kierowaną do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Jej uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty i organizują cykliczne spotkania. Młodzież biorąca udział w projekcie, w oparciu o zdobytą wiedzę typuje 10 najciekawszych, najbardziej atrakcyjnych miejsc, wydarzeń, pomników przyrody i przygotowuje 10 przypisanych im skrzynek ze skarbem. Parametry topograficzne skrzynek, informacje o nich umieszcza na portalu internetowym geocashingu umożliwiając miłośnikom tej formy turystyki ich odszukiwanie. Przygotowują też prezentację multimedialną, którą zaprezentują mieszkańcom Zielunia i zaproszonym gościom na kończącym projekt festynie. Prezentacja zos

Budżet projektu: 10 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Pograniczu

Miejscowość: Lubowidz

Ulica, nr domu i lokalu: Zielona 10

Kod pocztowy i Poczta: 09-304 Lubowidz

Województwo: mazowieckie

Powiat: żuromiński

Adres strony internetowej: http://napograniczu.com

Ukryty Skarb

Jana Pawła II 22, 09-304 Lubowidz, Polska

Więcej