Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Podlaska multikoalicja - 2012

Realizowany przez:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Cel:

Stworzenie koalicji szkół gimnazjlanych , organizacji pozarządowych i ludzi wrażliwych na nietolerancję, której celem będzie ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa powiatu białostockiego. Działania w ramach „podlaskiej mulitkoalicji” dostarczą młodzieży wiedzy o wielokulturowej przeszłości regionu i uwrażliwą na problemy mniejszości.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami inicjatwy będzie młodzież gimnazjalna z Wasilkowa i okolic w wieku 13-16 lat. Zespół inicjujący działania będzie liczył 20 osób. Młodzież spoza Wasilkowa posiada bilety miesięczne, więc nie będzie problemu z działaniami w Wasilkowie. Natomiast podczas akcji w wybranych miejscowościach powiatu białostockiego będą brały udział grupy 10 osobowe, na zmianę. Zadaniem podczas rekrutacji będzie napisanie listu z uzasdnieniem „dlaczego chcę wziąść udział w projekcie?”.

Opis projektu:

Projekt jest próbą konstruktywnej odpowiedzi na wzmożone przejawy nietolerancji na Podlasiu. Jest to próba uwrażliwienia młodzieży na temat loklanej wielokulturowości. Głównym założeniem naszego przedsięwzięcia jest zmobilizowanie wszystkich środowisk i ludzi, którzy nie zgadzają się na taki stan rzeczy, a także wspólne działanie w celach opieki nad wielokulturową spuścizną. Planowane działania skierowane będą głównie do młodzieży gimnazjalnej z powiatu białostockiego, ale również do społeczności lokalnych, instytucji i organizacji z tego terenu. Grupą inicjującą współpracę na rzecz wielokulturowej przeszłości i jej zabytków będzie młodzież gimnazjalna z Wasilkowa. Po wcześniejszym nawiązaniu współpracy ze szkołami i organizacjami z miast powiatu białostockiego tj. Choroszcz, Supraśl, Łapy, Tykocin, Michałowo czy Zabłudów zaplanowane zostaną wspólne akcje uwrażliwiające mieszkańców na lokalny kulturowy koloryt. Akcje specjalnych młodzieżowych „Patroli Tolerancji” będą przybierać różnorodne formy. Mogą to być happeningi, otwarte wycieczki dla mieszkańców, wspólne sprzątanie miejsc pamięci itp. To młodzież ostatecznie powinna zadecydować o tym, jak taka akcja powinna wyglądać i jaki będzie jej cel. Ważne, żeby były one skierowane do mieszkańców tych miejscowości i dawały szanse na aktywne zaangażowanie się przedstawicielom społeczności lokalnych. Zależy nam również na zainicjowaniu kontaktów między rówieśnikami dzięki Facebookowi i konferencji Skype. Film dokumentujący projekt i wystawa fotograficzna zostaną zaprezentowane podczas finałowej konferencji z udziałem uczniów.

Budżet projektu: 8 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Miejscowość: Wasilków

Ulica, nr domu i lokalu: Białostocka 7

Kod pocztowy i Poczta: 16-010 Wasilków

Województwo: podlaskie

Powiat: białostocki

Adres strony internetowej: –

Podlaska multikoalicja

93, 16-010 Wasilków, Polska

Więcej