Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Razem: szybciej, bezpieczniej, wygodniej. - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie celowej jazdy rowerem połączonej z niekonwencjonalną nauką historii i poznaniem walorów historyczno-turystycznych swojej gminy. Ukazanie, że z czegoś pozornie nieatrakcyjnego można uczynić coś ciekawego i pożytecznego. Pokazanie, że lepiej działać w partnerstwie, pozyskiwać wsparcie społeczne, niż pojedynczo. Odnajdywanie mocnych stron tam, gdzie ich pozornie nie widać.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy projektu to grupa 25 gimnazjalistów w wieku 13-16 lat zamieszkała na terenie gminy Stare Babice, zgłoszenia uczestników poprzez wypełnienie deklaracji uczestnika, dojazd komunikacja miejska/gminna.

Opis projektu:

Uczestnikiem projektu będzie 25-osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej zamieszkująca teren gminy Stare Babice. Celem projektu jest wykształcenie w młodych ludziach, pochodzących z terenów wiejskich, umiejętności określania potrzeb lokalnej społeczności (przede wszystkim rówieśników), tworzenia zespołów zadaniowych i realizowania zadań kształtujących określone postawy społeczne. Projekt będzie realizowany poprzez założenie Klubu Podróżnika, propagującego aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia oraz upowszechniającego jazdę rowerem. Członkowie Klubu wyznaczą w terenie ogólnodostępne, historyczne ścieżki rowerowe. Na ich trasie ustawią tablice informacyjne upowszechniające wśród rówieśników i mieszkańców gminy wiedzę o regionie. Potrzebne informacje uczestnicy projektu będą zdobywali samodzielnie oraz nawiązując współpracę z instytucjami i mieszkańcami gminy. Młodzi ludzie mają dotrzeć w ten sposób z przekazem do swoich rówieśników, wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności za organizację własnego czasu wolnego oraz kształtować aktywne postawy społeczne. Projekt ma ponadto promować historię „małej ojczyzny”, a przez pamięć o niej budować tożsamość młodych ludzi jako jednostek i zbiorowości. Dotacja zostanie przeznaczona na zaplanowane warsztaty, zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych, wydanie informatora jako dodatku do gazety lokalnej, ognisk integracyjnych podczas wycieczek, wyjazd do Centrum Olimpijskiego. W ramach zakończenia projektu zorganizowana zostanie wystawa dokumentująca podejmowane działania oraz uroczyste otwarcie i wspólne pokonanie tras rowerowych.

Budżet projektu: 10 895 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat

Miejscowość: Koczargi Stare

Ulica, nr domu i lokalu: Akacjowa 12

Kod pocztowy i Poczta: 05-080 Izabelin

Województwo: mazowieckie

Powiat: warszawski zachodni

Adres strony internetowej: http://www.stowarzyszenieodkrywamyswiat.pl

Razem: szybciej, bezpieczniej, wygodniej.

Akacjowa 32, 05-080 Koczargi Stare, Polska

Więcej