Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

www.mlodeslubice.pl - 2012

Realizowany przez:

DOBRO KULTURY- Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

Cel:

Zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie społeczne Gm.Słubice,wpływające na pobudzenie aspiracji życiowych i zawodowych,kształtowanie postaw aktywnych w zawodowych,kształtowanie postaw aktywnych w zakresie zakresie samodzielnego planowania własnej przyszłości i określania celów życiowych poprzez nawiązywanie partnerstw i pracę twórczą
Zapoczątkujemy zmianę w środowisku młodzieży-pokażemy korzyści z pracy twórczej i realizacji autorskich pomysłów

Odbiorcy projektu:

Grupę docelową będzie tworzyła młodzież w wieku od 13 do 19 lat, z gminy Słubice. 15 osób.
Rekrutacja – Informacje o projekcie będą zamieszczane na portalu społecznościowym facebook.com. W szkołach zostaną rozwieszone plakaty, które zaprojektują młodzi ludzie, aby przekonać rówieśników do udziału w projekcie. Młodzież na spotkania dojeżdżać będzie we własnym zakresie przy wsparciu rodziców.

Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie społeczne Gm.Słubice,wpływające na pobudzenie aspiracji życiowych i zawodowych,kształtowanie postaw aktywnych w zakresie samodzielnego planowania własnej przyszłości i określania celów życiowych poprzez nawiązywanie partnerstw i pracę twórczą
Zapoczątkujemy zmianę w środowisku młodzieży-pokażemy korzyści z pracy twórczej i realizacji autorskich pomysłów
Odbiorcami jest grupa 15 młodych ludzi w wieku 13-19 lat z terenu gminy Słubice.
Uczestnicy wezma udział w zajęciach przygotowujących ich do twórczej pracy nad realizacją autorskich pomysłów, i kreowanie nowej rzeczywistości. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową, przy czynnym udziale młodzieży, aby nauczyc ich kreatywności i spontaniczności, a nie biernego odbioru wiedzy.
Samo włączenie się w pisanie wniosku www.mlodeslubice.pl, było dla nich wyjątkowym przeżyciem i nauką zarazem–grupa pracowała 4 tygodnie nad stworzenie projektu,zbierała analizy, proponowała konkretne rozwiązania. Ten projekt jest napisany przez nich, dla nich i ich rówieśników
Efektem będzie zaktywizowanie młodzieży do działania na rzecz całej gminy, nauczenie jej pracy w grupie, autoprezentacji, komunikacji społecznej, śmiałości i kreatywności w wyszukiwaniu informacji i możliwości dalszego rowoju. Głównym efektem będzie powstanie partnerstw skupiających młodzież i działających na rzecz młodzieży.
Dotacja wykorzystana zostanie głównie na przeprowadzenie warsztatów, zakup komputera do samodzielnego prowadzenia strony internetowej, przygotowanie i organizacji imprezy podswumowującej

Budżet projektu: 11 320 zł

Dotacja: 6 800 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

DOBRO KULTURY- Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

Miejscowość: Słubice

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 1

Kod pocztowy i Poczta: 69-100 Słubice

Województwo: lubuskie

Powiat: słubicki

Adres strony internetowej: http://www.dobrokultury.org

www.mlodeslubice.pl

plac Przyjaźni 2, 69-100 Słubice, Polska

Więcej