Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Akademia Odwagi - 2012

Realizowany przez:

Grupa nieformalna Subsidium

Cel:

Celem projektu jest integracja młodzieży,pobudzenie do aktywnego działania. Określenie swoich słabych i mocnych stron .Nabycie nowych umiejętności związanych z komunikacją i współpracą grupową.Zdobycie nowych doświadczeń, zachęcanie do podejmowania inicjatyw na płaszczyźnie społecznej.Poznanie nowych osób znaczących w środowisku lokalnym, autorytetów.

Odbiorcy projektu:

Grupą docelową będzie 12 osób w wieku od 13 do 16 lat. Zostanie zorganizowane spotkanie rekrutacyjne w Gimnazjum Krośnieńskim gdzie uczestnicy zostaną zapisani wg kolejności zgłoszeń. Osoby spoza miejscowości zostaną dowiezione przez naszych wolontariuszy na miejsce realizowania projektu.

Opis projektu:

Warsztaty Akademii Odwagi mają na celu rozwój uczestników na dwóch głównych poziomach osobistym i społecznym.Są to zajęcia praktyczne, w trakcie których młodzi uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności związane z odwagą, takie jak :umiejętność autoprezentacji, twórczego myślenia, współpracy i komunikacji w grupie, skutecznego wyrażania własnych opinii i realizacji własnych celów poszerzania horyzontów.Grupą docelową będzie 12 osób w wieku od 13 do 16 lat.Natomiast szacujemy,że pośrednimi beneficjentami będzie około 50 młodych ludzi i około 50 dorosłych.
Większość planowanych zajęć odbywać się będzie w gospodarstwie agroturystycznym ,, Gościniec”w Brzózce .Warsztaty będą prowadzili fachowcy z danych dziedzin .Efekty projektu opracujemy w formie prezentacji multimedialnej i przedstawimy podczas święta na zakończenie projektu które odbędzie się w Dzień Dziecka.Dotacja zostanie wykorzystana na opłacenie prowadzących , poczęstunek, organizację spływu kajakowego,oraz zakup nagród dla uczestników konkursów w Dniu Dziecka.Część środków pokryjemy w formie wkładu własnego i pracę wolontariuszy.

Budżet projektu: 7 552 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa nieformalna Subsidium

Miejscowość: Brzózka

Ulica, nr domu i lokalu: 23

Kod pocztowy i Poczta: 66-600 Krosno Odrzańskie

Województwo: lubuskie

Powiat: krośnieński

Adres strony internetowej: –

Akademia Odwagi

Brzózka 23, 66-626, Polska

Więcej