Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Borzychy oczami młodych - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy

Cel:

Celem jest stworzenie płaszczyzny, na której młodzi ludzie mogliby realizować swoje pasje, wyznaczać życiowe cele oraz kształtować umiejętności prospołeczne. Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie, a przede wszystkim cykliczności spotkań oraz dzięki efektom całego projektu młodzi ludzie będą mieli szansę na doświadczenie czegoś nowego, ale także zainspirowanie się, nabycie nowych umiejętności i przede wszystkim zrobienie czegoś wspólnie.

Odbiorcy projektu:

Wiek: 13-19 lat. Sposób rekrutacji: bezpośrednie dotarcie do osób przez koordynatorkę (osobę pracującą w szkole), oprócz tego dotarcie przez pocztę panfoflową, ulotki i plakaty. Młodzież uczestnicząca jest z samych Borzych i nie potrzebuje dojeżdżać. W sumie 24 osoby (14 chłopców, 10 dziewczyn), uczniowie i uczennice gimnazjum oraz liceum. Młodzież zamieszkuje wieś Borzychy (powiat węgrowski, woj. Mazowieckie), liczącą ok. 320 mieszkańców.

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat z terenu wsi Borzychy. Jego głównym celem jest stworzenie płaszczyzny, na której młodzi ludzie mogliby realizować swoje pasje, wyznaczać własne życiowe cele oraz kształtować umiejętności prospołeczne. Osią łączącą działania w projekcie jest pobudzenie do działania młodych ludzi poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego oraz współpracę. Kluczem będą cykliczne spotkania młodzieży, w tym warsztaty podczas których młodzi będą mogli nauczyć się jak animować lokalną społeczność oraz gdzie szukać wsparcia w realizacji swoich pomysłów, dowiedzieć się tego, na czym polega praca w radio, zdobędą wiedzę na temat podstaw fotografii oraz informacje na temat legalnych źródeł internetowych (oprogramowania, muzyki, treści). Dzięki zdobytym umiejętnościom młodzi stworzą publikację związaną z Borzychami. Efekty poszczególnych działań będą publikowane na stronie internetowej projektu. Spodziewanymi efektami będą następujące produkty: przeprowadzenie działań animacyjnych w przestrzeni wsi Borzychy, nagranie audycji radiowej, zgromadzenie wywiadów z mieszkańcami, stworzenie albumu fotografii, stworzenie strony internetowej oraz opracowanie i wydanie publikacji papierowej. Całość będzie dotyczyła historii ludzi i miejsc, a za ich kształt i efekt końcowy będzie odpowiadać młodzież. Efekty zostaną zaprezentowane także podczas spotkania finałowego. Środki finansowe w projekcie zostaną przeznaczone na honoraria dla osób prowadzących warsztaty, materiały warsztatowe, wydanie publikacji oraz organizację wydarzenia finałowego.

Budżet projektu: 9 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy

Miejscowość: Borzychy

Ulica, nr domu i lokalu: Podlaska 49

Kod pocztowy i Poczta: 07-100 Węgrów

Województwo: mazowieckie

Powiat: węgrowski

Adres strony internetowej: –

Borzychy oczami młodych

Podlaska 81, 07-100 Borzychy, Polska

Więcej