Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Laboratorium Rzemiosł Różnych - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Janko”

Cel:

Integracja środowiskowa.Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i gospodarowania czasem wolnym. Wdrażanie do planowania i realizowania samokształcenia. Nabycie umiejętności artystycznych.

Odbiorcy projektu:

Młodzież 13-19 lat. Rekrutacja: plakaty na wiejskich tablicach informacyjnych, ogłoszenia na zebraniach wiejskich, ogłoszenia parafialne. Młodzież dociera samodzielnie (1-1,5 km) ze wsi:Czerwonka,Dolne Pole, Węże, Karolew, Justynów, Krasów, Walerów.

Opis projektu:

Cele: Zagospodarowanie czasu wolnego.Inspiracja do działań twórczych.Opanowanie nowych umiejętności art oraz wykonywania biznesplanu.Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mieszkającej we wsiach:Czerwonka,Dolne Pole, Węże, Karolew, Justynów, Krasów, Walerów.Wsie te mają utrudnione połączenie z odległym o 10 km miastem. Do przystanku odległość wynosi 3-4 km.Młodzież nie korzysta więc z oferty MDK.
Zajęcia obejmować będą 3 dziedziny: muzyka, plastyka, witraż. Odbywać będą się raz w tygodniu pod okiem pedagogów i twórców amatorów.Raz w miesiącu organizowane będą warsztaty z profesjonalistami. Na pierwszych zajęciach młodzież pozna wyposażenie warsztatu i podstawowe techniki stosowane w danej dziedzinie po czym zdecyduje samodzielnie którą techniką chce się zająć.Zaprojektują prace, przystąpią do nauki i samodzielnego tworzenia.Po zakończeniu pracy policzą poniesione koszty i dokonają wyceny dzieła.Zorganizują piknik rodzinny na którym prace zostaną wystawione na sprzedaż. Uzyskane środki przeznaczą na zakup materiałów potrzebnych do kontynuacji działań.W efekcie zajęć młodzież pozna miejscowych twórców i opanuje podstawowe umiejętności w dziedzinie gry na gitarze, malarstwa i witrażu,które będzie mogła dalej doskonalić. Nabędzie wiedzę o organizacji imprez masowych,nauczy się współpracy w grupie,nawiąże kontakt z samorządem lokalnym.

Budżet projektu: 17 700 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Janko”

Miejscowość: Czerwonka

Ulica, nr domu i lokalu: 39

Kod pocztowy i Poczta: 08-300 Sokołów Podlaski

Województwo: mazowieckie

Powiat: sokołowski

Adres strony internetowej: –

Laboratorium Rzemiosł Różnych

Czerwonka 11, 08-300, Polska

Więcej