Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przedsiębiorcza młodzież na start - 2012

Realizowany przez:

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach

Cel:

Celem projektu jest nabycie, przez młodzież pochodzącą z terenów wiejskich gm. Kępice nowych umiejętności z ekonomii w czasie 6 m-cy. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez, osiągnięcie celów szczegółowych:
1.wykształcenie umiejętności organizatorskich i planistycznych,
2.samopoznanie i poznanie innych podczas pracy w grupie ( diagnozowanie swoich potrzeb i potrzeb innych),
3.rozwijania przedsiębiorczości ukierunkowanej na sukces życiowy i rozwój kariery zawodowej.

Odbiorcy projektu:

Grupę odbiorców stanowić będzie 12-osobowa gr. w wieku 13-19 lat, pochodzący z solectwa Obłęże (liczba uczestników jest uzależniona od ogólnej liczb. mieszkańców Obłęża tj. ok 300 osób). Młodzież współuczestniczyła w planowaniu działań, to z jej inicjatywy powstał projekt, jest on odpowiedzią na jej potrzeby i postulaty. Inf. na temat rekrutacji pojawi się na stronie internetowej Kępic oraz Stowarzyszenia Razem dla Kępic i MGOK.

Opis projektu:

Celem projektu jest nabycie, przez młodzież pochodzącą z terenów wiejskich gm. Kępice nowych umiejętności z ekonomii i zarządzania. Uczestnikami będzie 12-osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat z sołectwa Obłęże w gm. Kępice (młodzież ze świetlicy wiejskiej). Cel główny projektu osiągnięty zostanie poprzez cykl wyjazdów, które młodzież od początku do końca przygotuje: terminy, budżet, transport, plan. Wyjazdy studyjne poprzedzą warsztaty ze specjalistami z księgowości, marketingu, biznesu, kreowania wizerunku, władz lokalnych i NGO. Młodzież sama znajdzie specjalistów, zaprosi na spotkania, omówi plan zajęć. Podczas warsztatów nauczy się, jak szukać firm przewozowych, negocjować ceny, przekonywać do swoich racji. Zajęcia obejmą także tworzenie budżetu wyjazdu. Projekt będzie trwał 6 miesięcy, obejmie warsztaty ze specjalistami i zajęcia przygotowawcze do wyjazdów, prowadzone pod okiem opiekuna świetlicy wiejskiej. Etapem końcowym będzie spotkanie z gośćmi podsumowujące projekt, prezent. w power poincie, w której znajdą się informacje nt. projektu – działań, wyjazdów, zdjęcia. Efektem projektu będzie wykształcenie przedsiębiorczości w młodych ludziach, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiej. oraz integracja środowiska i włączenie jego liderów do działań (także rodziców dzieci). Poprzez wyjazdy studyjne uczest. zobaczą jak funkcjonują od strony merytorycznej, market. i finans. instytucje kult., przedsiębiorstwa.

Budżet projektu: 8 440 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach

Miejscowość: Kępice

Ulica, nr domu i lokalu: Buczka 1

Kod pocztowy i Poczta: 77-230 Kępice

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: www.mgok.kepice.pl

Przedsiębiorcza młodzież na start

7V2M+G3 Kępice, Polska

Więcej