Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

„Mnie ta ziemia od innych droższa”-lokalny patriotyzm - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnych form spędzania wolnego czasu i dóbr kultury ukierunkowane na wzrost świadomości na temat możliwości wykorzystania lokalnych zasobów, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie wiedzy o własnym regionie, kształcenie umiejętności badawczych i twórczych, pozyskiwania wsparcia społecznego, wzrost jakości komunikacji i pracy grupowej wśród 35 gimnazjalistów w okresie od 01.01.2013 r. do 10.07.2013 r. poprzez cykl zajęć/warsztatów.

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców będzie młodzież w wieku 13-16 lat, uczniowie Gimnazjum w Kliniskach Wielkich, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu młodzieży wiejskiej do różnych form spędzania wolnego czasu i dóbr kultury zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami.Osią tematyczną projektu jest patriotyzm lokalny.Działania projektu ukierunkowane są na poznawanie okolicy i regionu,co przyczyni się do wzrostu świadomości na temat możliwości wykorzystania lokalnych zasobów.Zostały one zaplanowane w oparciu o pomysły młodzieży deklarującej udział w projekcie (35 gimnazjalistów) i będą realizowane jako cykl warsztatów w 5 grupach tematycznych:warsztaty fotograficzno-przyrodnicze,historia i kultura regionu,środowisko geograficzne,eko-sonda,życiowe pasje.Uczestnicy poznając region będą kształcić umiejętności badawcze,twórcze i pracy zespołowej.Formuła zająć stworzy młodym warunki do realizowania własnych inicjatyw i analizowania swoich mocnych i słabych stron,rozwoju osobowości,podejmowania nowych wyzwań.Dzięki licznym partnerom projektu młodzi ludzie nawiążą kontakty,co przełoży się na umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego.Oprócz warsztatów projekt przewiduje spotkanie integracyjne młodzieży i instruktorów,sprzątanie cmentarza poniemieckiego w Rurzycy,wizytę w oczyszczalni ścieków,zwiedzanie wystawy naukowo-technicznej i geologicznej.Podsumowaniem działań będzie „święto projektu”-wystawa fotografii,plakatów,prac plastycznych i innych produktów projektu poświęconych historii, kulturze i tradycji regionu. Dotacja przeznaczona zostanie na transport młodzieży, bilety wstępu, częściowe wynagrodzenie instruktorów, zakup aparatu fotograficznego i sztalug, materiałów plastycznych

Budżet projektu: 8 470 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica w Kliniskach Wielkich

Miejscowość: Kliniska Wielkie

Ulica, nr domu i lokalu: Szczecińska 24

Kod pocztowy i Poczta: 72-123 Kliniska Wielkie

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: goleniowski

Adres strony internetowej: –

„Mnie ta ziemia od innych droższa”-lokalny patriotyzm

72-123 Kliniska Wielkie; Piękna 7, 72-123 Kliniska Wielkie, Polska

Więcej