Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wiejskie spotkania z Melpomeną - 2012

Realizowany przez:

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Cel:

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności planowania własnej przyszłości, wzmocnienie potencjału twórczego i otwarcie na innych, szczególnie mających podobne zainteresowanie teatralne poprzez zaplanowanie, stworzenie i wypromowanie publicznej prezentacji spektaklu 'Którędy do ludzi?’.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w przedziale wiekowym 13-16 lat, z terenu wsi Zaborów, Wola Przemykowska w gminie Szczurowa, którą łączą zainteresowania aktorskie i recytatorskie. Młodzież spoza wsi Zaborów będzie dowożona przez rodziców.

Opis projektu:

Osią tematyczną, wokół której skupią się wszystkie działania projektowe, będzie spektakl: 'Którędy do ludzi?’. Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu,tj.warsztaty, spotkania, kursy, wyjazdy przygotowują młodzież do samodzielnego zaplanowania, stworzenia, wypromowania i przedstawienia spektaklu na forum wsi i gminy.
Myślą przewodnią sztuki; 'Którędy do ludzi?’ jest pokazanie na przykładzie młodego człowieka uwikłania w świat 'dobrodziejstw cywilizacji’ i odejście od ludzi w świat rzeczy.
Realizowane w projekcie działania oparte są na pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej. Połączone są one z treningiem twórczym, nastawione na pomysłowość i kreatywność uczestników.W przedsięwzięciu uczestnicy mają możliwość zaplanowania i stworzenia scenariusza poszczególnych działań projektu,w ramach comiesięcznych spotkań integracyjnych G.P.S (Grupy Pomysłów Samodzielnych). Szczególny nacisk jest położony na wzmocnienie potencjału twórczego młodzieży oraz wiary we własne możliwości
Poprzez indywidualne umiejętności teatralne, recytatorskie i interpersonalne nabyte w ramach projektu. Jego uczestnicy rozwiną umiejętność; aktywnej pracy w grupie, planowania działań, świadomości słowa, publicznej prezentacji siebie, poczucia sprawstwa.
Dzięki realizacji projektu młodzież pozna swoje mocne strony, będzie bardziej świadomym odbiorcą słowa, zwiększy się w nich wiara w powodzenie podejmowanych działań.

Budżet projektu: 8 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej

Miejscowość: Szczurowa

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 4

Kod pocztowy i Poczta: 32-820 Szczurowa

Województwo: małopolskie

Powiat: brzeski

Adres strony internetowej: http://www.gck-szczurowa.pl

Wiejskie spotkania z Melpomeną

Krakowska 5, 32-820 Szczurowa, Polska

Więcej