Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zalew Lubycza – ocean możliwości - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska 'Razem dla Lubyczy’

Cel:

Rozwijanie umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym młodzież dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie, diagnozowania potrzeb społ.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej, w tym zamieszkująca w internacie. Informacja o projekcie odbędzie się poprzez zamieszczenie ogłoszeń i plakatów w szkołach i internacie oraz na stronach internetowych. Rekrutacja i kwalifikacja po wypełnieniu stosownych ankiet i deklaracji.

Opis projektu:

Zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjnych dla 25-os. grupy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, które zapoczątkują działania mające na celu reaktywowanie na terenie Lubyczy Król. Zalewu wraz z łowiskiem rybnym. Grupy młodzieżowe funkcjonować będą w zespołach zadaniowych (podział zadań i odpowiedzialności), a dobór nastąpi w oparciu o ich własne zamiłowania i predyspozycje Udział młodzieży w kształtowaniu przestrzeni publicznej i aktywnego uczestnictwa w inicjatywach społecznościowych. Młodzież poszuka informacji o istniejącym kiedyś w tym miejscu Zalewie (wspomnienia po latach) i dokona bilansu zasobów: roślinnych, zwierzęcych, klimatycznych, terytorialnych (opis, fotografie, broszurka). Pomoże w uporządkowaniu terenu. Zespół projektowy określi i wytypuje miejsca wyjazdu, gdzie takie zalewy funkcjonują i są często odwiedzane. Obserwacja, zebranie materiałów, wykonanie zdjęć i szkiców pomoże w zaprojektowaniu „Zalewu Moich Marzeń” i ułożeniu kalendarza imprez, które w ciągu roku mogłyby się odbywać w oparciu o Zalew. Komisja i wyłoni najlepszy projekt Zalewu, który będzie inspiracją do dalszych działań. Zorganizowanie wystawy zdjęć z wcześniejszych lat i obecnych z proponowanego Zalewu oraz opracowanych projektów. Zespół przygotuje i przeprowadzi konferencję z prezentacją multimedialną (z wizualizacją) dla zaproszonych gości, którzy mogą wesprzeć przedsięwzięcie. Ognisko, podsumowanie prac, wręczenie nagród i certyfikatów uczestnictwa w warsztatach oraz podziękowań sponsorom. Umieszczenie opracowań na stron internetowej. Wydanie broszurki.

Budżet projektu: 17 075 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska 'Razem dla Lubyczy’

Miejscowość: Lubycza Królewska

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkolna 2

Kod pocztowy i Poczta: 22-680 Lubycza Królewska

Województwo: lubelskie

Powiat: tomaszowski

Adres strony internetowej: http://razemdlalubyczy.republika.pl/

Zalew Lubycza – ocean możliwości

Szkolna 12, 22-680 Lubycza Królewska, Polska

Więcej