Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zainteresowani kulturą i sztuką Japonii - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie „Młodzi Dla Rozwoju eMka”

Cel:

Celem projektu jest dostarczenie 15 uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu kultury i sztuki Japonii w celu rozbudzenia i pogłębienia zainteresowań młodzieży, a następnie wyeksponowania zdobytej wiedzy przed szerszą publicznością podczas Święta Gminy.
Cel zostanie osiągnięty do końca realizacji projektu 30.06.2013 r.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami są: 15 osób w wieku pomiędzy 13 a 19 r.ż., uczęszczających do gimnazjów i liceów w powiecie legionowskim, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew. Rekrutacja odbędzie się poprzez ogłoszenie w szkołach i Gazecie Wieliszewskiej. Kryterium – chęć rozwoju osobistego i zainteresowanie tematem.

Opis projektu:

Celem projektu jest dostarczenie 15 uczest. projektu niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu kultury i sztuki Japonii w celu rozbudzenia i pogłębienia zainteresowań młodzieży, a następnie wyeksponowania zdobytej wiedzy przed szerszą publicznością.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wspólne zajęcia warsztatowe, a także poznanie kultury i tradycji japońskiej u źródła. Na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności młodzież przygotuje stoisko wystawiennicze na Święcie Gminy.
Uczestnikami projektu będzie 15 os. w wieku pomiędzy 13 a 19 r.ż., uczęszczających do gimnazjów i liceów w pow. legionowskim, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.
Zaplanowane działania:
1. Warsztaty origami
2. Warsz. sushi
3. Warsz. judo
4. Warsz. kaligrafii
5. Warsz. batiku
6. Warsz.poezji haiku
7. Warsz. podstaw języka japońskiego
8. Wycieczka do Ambasady Japonii
9. Wystawienie stoiska prezentującego zdobyte doświadczenia.
Spodziewanym efektem projektu jest przekazanie młodzieży umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego i wykorzystanie go na rozwój osobisty w zakresie interesujących tematów, realizowania celów życiowych, zaszczepienie pasji podróżniczej popartej umiejętnościami oraz konkretnym doświadczeniem poznawczym. Wykształcenie postawy człowieka wartościowego, budującego dobre relacje, posiadającego ciekawość świata i zadowolonego z życia. Dotacja będzie przeznaczona na:
-warsztaty, wycieczkę,
-materiały plastyczne, promocyjne, kulinarne
-projektor.

Budżet projektu: 8 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie „Młodzi Dla Rozwoju eMka”

Miejscowość: Wieliszew

Ulica, nr domu i lokalu: ul.Modlińska 128 m5

Kod pocztowy i Poczta: 05-135 Wieliszew

Województwo: mazowieckie

Powiat: legionowski

Adres strony internetowej: –

Zainteresowani kulturą i sztuką Japonii

Modlińska 69, 05-135 Wieliszew, Polska

Więcej