Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bliżej teatru - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie „Aktywna Kłoda”

Cel:

– Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań. -Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole.
– Rozwijanie pożądanych społecznie cech charakteru. – Doskonalenie mimiki, ekspresji, umiejętności operowania ciałem. – Dostarczanie pozytywnych wrażeń i radości z uczestnictwa w tworzeniu sztuki.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie 10 osobowa grupa młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej w wieku od 13 do 16 lat z terenu gminy Rytwiany. Grupa zostanie utworzona podczas spotkania organizacyjnego przeprowadzonego przez instruktora oraz koordynatora (rozmowy grupowe oraz indywidualne). Młodzież na zajęcia będzie dojeżdżać autobusem szkolnym, PKS – em, bądź samochodem prywatnym (rodzice).

Opis projektu:

Warsztaty Teatralne będą miały na celu rozwinięcie telnetu teatralnego, poznanie słabych i mocnych stron uczestników, nawiązanie nowych relacji społecznych oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Uczestnikami projektu będzie 10 – osobowa grupa młodzieży (13 – 16 lat). Warsztaty prowadzone będą w GCK w Rytwianach przez okres 6 miesięcy, zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 2 godz. Wykwalifikowany instruktor przekaże najistotniejsze aspekty związane z teatrem, rozwijając jednocześnie osobowość i tożsamość każdego z osobna uczestnika, popracuje nad 'wyrażaniem siebie’ i pomoże pozbyć się ograniczeń związanych z występami przed szerszą publicznością. Młodzież będzie pracowała według wytycznych ustalonych wspólnie z instruktorem. Samodzielnie będzie szukała źródeł potrzebnych im informacji, będzie nawiązywała nowe kontakty. W ostatnim miesiącu warsztatów zostanie zorganizowana gala finałowa na której uczestnicy pokażą swoje efekty pracy mieszkańcom i władzom gminy, zaprezentują samodzielnie przygotowaną prezentację multimedialną. Efektem wdrożenia projektu będzie budowanie pozytywnych relacji w grupie, doskonalenie warsztatu mówionego, niwelowanie nieśmiałości oraz możliwość ciekawie spędzenia czasu wolnego. Po zakończeniu warsztatów w GCK powstanie nowa sekcja teatralna skupiająca uczestników projektu, która będzie dalej szlifować swoje umiejętności, zacznie brać udział w konkursach recytatorskich, teatralnych i reprezentować artystycznie GCK na zewnątrz. Dotacja zostanie przeznaczona na wynagrodzenie instruktora, zakup strojów, koszty biurowe.

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie „Aktywna Kłoda”

Miejscowość: Kłoda

Ulica, nr domu i lokalu: Jana Pawła II 63

Kod pocztowy i Poczta: 28-236 Rytwiany

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: staszowski

Adres strony internetowej: –

Bliżej teatru

Długa 2, 28-236 Kłoda, Polska

Więcej