Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wiara w marzenia drogą na szczyt - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”

Cel:

Celem projektu jest nabycie umiejętności twórczego i samodzielnego realizowania postawionych sobie celów a także podniesienie sprawności pozyskania wsparcia społ. od samorządowców i lokalnego biznesu u 12 ucz. szkół ponadpodstawowych w wieku 13-19 lat w czasie 6 mies. poprzez stworzenie grupy kreatywnej artystycznie w dziedzinie teatru ognia.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział młodzież z Bukowca w wieku 13-19 lat, większość ucząca się w gimnazjum. Jest to 4 chłopców i 8 dziewcząt pragnących pokazać kolegom ze wsi i ze szkoły swoje pomysły jak zapobiec nudzie i nabyć wiedzę jak radzić sobie w dorosłym życiu. Rekrutacja:plakaty inf.o celu i miejscu spotkania dot. projektu dla młodzieży, rodziców. Ulotki dla mieszkańców, ogłoszenie parafialne.

Opis projektu:

Działania w projekcie zmierzają do tego, aby młodzi ludzie potrafili twórczo i samodzielnie odkrywać i poznawać szanse na dobry start w dorosłe życie. Początkowe działania koncentrują się na skompletowaniu grupy i jej integracji poprzez spotkania, wyjazdy i wspólne treningi ruchowe. Uczestnicy to młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych w Międzyrzeczu, którą łączy chęć zrobienia czegoś dla własnego rozwoju i przyszłości. Grupa inicjatywna chętnie brała udział w spotkaniach projektowych: określiła oś: działania artystyczne skupiające się wokół Teatru ognia (treningi ruchowe, taneczne, muzyczne, teatralne). Chcą pokazać rówieśnikom z miasta, że choć są ze wsi to potrafią realizować marzenia, zdobywać wsparcie i planować przyszłość.Finałem działań będzie zorganizowanie festynu wiejskiego, którego punktem kulminacyjnym będzie pokaz umiejętności nabytych w czasie warsztatów: pokaz teatru ognia, występ perkusyjny, taneczny. W prezentacji multimedialnej i piosence opowiedzą o tym, co robili. Przyznaną dotację przeznaczą na warsztaty ze specjalistami, zakup sprzętu do występów, reklamę, wyjazdy integracyjne. Dzięki temu spotkają się z ciekawymi ludźmi, wymienią doświadczenia, rozszerzą horyzonty,nabędą pewności siebie, udoskonalą umiejętność pracy w grupie i dzielenie zadań. Pokażą innym, jak aktywnie można spędzać czas wolny. Trenerzy i wolontariusze mają dopomagać w realizacji zamierzeń, wydobywając z uczestników projektu to, co w nich najlepsze, pozwalając na rozwijanie ich samodzielności

Budżet projektu: 12 648 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”

Miejscowość: Bukowiec

Ulica, nr domu i lokalu: Bukowiec 61

Kod pocztowy i Poczta: 66-300 Międzyrzecz

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

Wiara w marzenia drogą na szczyt

9MHR+RQ Bukowiec, Polska

Więcej