Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Akademia sukcesów – korepetytorzy - 2012

Realizowany przez:

Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego w Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”

Cel:

Projekt ma na celu nabycie umiejętności planowania własnego rozwoju edukacyjnego (rozwój własnych zainteresowań i wzrost wiedzy w danym obszarze) i społecznego (planowanie i realizacja działań dla innych, budowanie relacji z rówieśnikami i młodszymi dziećmi) oraz nabycie umiejętności określania swoich słabych i mocnych stron (wzrost wiedzy o samym sobie, umiejętność akceptacji siebie i innych) przez 10 os. młodzież.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy działań to młodzież w wieku 13-16 lat, ucząca się w miejscowym gimnazjum w Niedrzwicy Kościelnej. Są to osoby, wchodzące w skład grupy korepetytorów, prowadzonej przez Fundację. Osoby chętne, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie.

Opis projektu:

Projekt ma na celu nabycie umiejętności planowania własnego rozwoju edukacyjnego i społecznego przez młodzież oraz nabycie umiejętności określania swoich słabych i mocnych stron. Uczestnicy to młodzież gimn. w wieku 13-16 (10 os.) oraz dzieci (10 os.odbiorcy korepetycji, 30 os. uczestnicy festiwalu),15 rodziców.Zaplanowano następujące działania: 1.zawiązanie grupy korepetytorów , 2.spotkania organizacyjne(wspólne planowanie działań, opracowanie mini planów rozwoju każdego korepetytora na podstawie analizy swoich słabych i mocnych stron; analiza poziomu realizacji mini planów 3. program rozwoju korepetytorów (szkolenie z metod prowadzenia zajęć, 2 wyjazdy do pracowni naukowych np. na wydziale fizyki 4.program edukacyjny dla dzieci realizowany przez korepetytorów(cotygodniowe spotkania korepetytor-podopieczny, organizacja w tzw. „trójkach” wspólnych wyjść dla całej grupy(np. edukacyjny rajd rowerowy), wyjazd do Centrum Nauki Kopernik 5.zakończenie projektu: – opracowanie folderu prezentującego wyniki projektu, festiwal nauki przygotowany przez młodzież i ich podopiecznych dla 30 dzieci oraz rodziców, świętowanie projektu.

Budżet projektu: 8 900 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego w Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”

Miejscowość: Niedrzwica Kościelna

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Lipowa 115

Kod pocztowy i Poczta: 24-220 Niedrzwica Kościelna

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: –

Akademia sukcesów – korepetytorzy

Krakowska 79, 24-220 Niedrzwica Kościelna, Polska

Więcej