Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Studio Filmowe Szkolna 7 - 2012

Realizowany przez:

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie

Cel:

Celem projektu jest ukształtowanie świadomego odbiorcy i twórcy filmu wyposażonego w umiejętność pogłębionego jego odbioru. Sprzyja to rozwijaniu zainteresowań uczniów problematyką filmoznawstwa, umożliwia dostęp do profesjonalistów, profesjonalnych materiałów i narzędzi pracy oraz oraz stwarza możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności przy tworzeniu własnych projektów filmowych w utworzonym w ramach projektu własnym studiu. Działania te uczą pracy indywidualnej i zbiorowej.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednim odbiorcą jest 25 uczniów w wieku 13 – 14 lat z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie. Większość z nich to mieszkańcy Włodawy, czworo mieszka na wsi i jest dowożona przez swoich rodziców.Jest to młodzież wykazująca zainteresowanie sztuką filmową – nie tylko odbiorem filmu, ale
pracą nad nim. Grupa powstała na zasadzie dobrowolności.Odbiorca pośrednim jest młodzież gimnazjów i dorośli z powiatu włodawskiego,pracownicy instytucji – partnerów projektu.

Opis projektu:

Projekt realizowany będzie przez 25-osobową grupę młodzieży w wieku 13-14 lat uczęszczającą do
Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie, pochodzącą z rodzin mieszkających na wsi i w mieście,
zagrożonych bezrobociem, życiową stagnacją i niezadowalającą sytuacją materialną. Celem projektu
jest rozwijanie ich pasji i zainteresowań poprzez pogłębianie wiedzy na temat sztuki filmowej, tworzenia własnych (w zespole i indywidualnie) krótkich filmów, sekwencji filmowych, plakatu filmowego itp. Zorganizowane zostaną wyjścia do kina oraz wycieczka do wytwórni filmów w Łodzi. W ramach projektu uczestnicy zorganizują własne studio filmowe ’ Epic Films Studio’. Młodzież chce tworzyć filmy poruszające ważne problemy lokalne i w ten sposób zaktywizować środowisko do szerszej działalności na rzecz miasta i gminy. Pracować będzie pod opieką profesjonalistów z zakresu filmu: dwóch trenerów z zakresu filmoznawstwa,instruktora-informatyka oraz studentki filmoznawstwa.Efekty pracy będą przedstawione społeczeństwu lokalnemu w czasie 'Włodawskiego Młodzieżowego Dnia Filmowego’. Na jego obchody złożą się przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne o tematyce filmowej, wywiady i spotkania z gośćmi ze świata filmu, debata, projekcja sekwencji filmowych itp.

Budżet projektu: 9 770 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie

Miejscowość: Włodawa

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 7

Kod pocztowy i Poczta: 22-200 Włodawa

Województwo: lubelskie

Powiat: włodawski

Adres strony internetowej: http://www.nsewlodawa.pl

Studio Filmowe Szkolna 7

Wiejska 6, 22-200 Włodawa, Polska

Więcej