Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Skierbieszowski Park Krajobrazowy w Obiektywie - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie „Tworzymy Razem Marzenia”

Cel:

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności fotograficznych 10 osób w wieku 13-16lat z gminy skierbieszów. Cel zostanie osiągnięty do 30.06.2012r 10 osób nauczy się dostrzegać piękno w obiektywie i utrwalać ciekawe elementy otoczenia posługując się aparatem fotograficznym, odkryje swoje uzdolnienia i oswoi się z nowymi sytuacjami.wzrośnie ich motywacja do działania i samoocena.

Odbiorcy projektu:

10 osób w wieku 13-16 lat z gminy skierbieszów. Rekrutacja odbędzie się w grudniu br. Informacja o projekcie zostanie zamieszczona w lokalnej prasie oraz na tablicach informacyjnych. Chętni do udziału w projekcie wypełnią formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy wyłonieni zostaną podczas rozmowy kwalifikacyjnej w obecności pedagoga i koordynatora.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży poprzez fotografowanie otaczającego ich środowiska wykorzystując niepowtarzalny charakter okolicy. Realizacja projektu nauczy konkretnych umiejętności: posługiwania się aparatem fotograficznym, efektywnej współpracy w grupie, racjonalnego planowania działań, odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania, prezentacji efektów swojej pracy odbiorcom oraz wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego. Uczestnikami projektu będzie 10 osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19lat z gminy skierbieszów, uczęszczająca do gimnazjum w skierbieszowie, która poprzez udział w zaplanowanych działaniach pozna najbliższe otoczenie i możliwości wykorzystania jego walorów do rozwoju osobistego i społecznego. Projekt powstał w oparciu o sugestie młodzieży gimnazjalnej, związane z ich zainteresowaniami i potrzebami, które zdiagnozowano na podstawie ankiet i rozmów bezpośrednich. Osią projektu będzie cykl warsztatów fotograficznych na terenie skierbieszowskiego parku krajobrazowego. Poprzez warsztaty fotograficzne młodzież nabędzie umiejętność dostrzegania i utrwalania ciekawych tematów fotograficznych. Najciekawsze zdjęcia zostaną umieszczone w specjalnie wydanym folderze promującym skierbieszowski park krajobrazowy. W celu integracji społecznej i międzypokoleniowej zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna na którą zaproszeni zostaną rodzice i opiekunowie uczestników, władze samorządu lokalnego oraz przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy. Dotacja umożliwi sfinansowanie powyższych działań i zakup sprzętu.

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie „Tworzymy Razem Marzenia”

Miejscowość: Lipina Stara

Ulica, nr domu i lokalu: 36

Kod pocztowy i Poczta: 22-420 Skierbieszów

Województwo: lubelskie

Powiat: zamojski

Adres strony internetowej: –

Skierbieszowski Park Krajobrazowy w Obiektywie

Lipina Stara 25, 22-420, Polska

Więcej