Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

MZO – Młodzieżowy Zespół Organizacyjny - 2008

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie u młodzieży pomysłowości, umiejętności właściwej oceny potrzeb środowiska, nawiązywania nowych relacji społecznych i umiejętności pozyskiwania sponsorów, nauk skutecznej komunikacji i autoprezentacji. Wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy.

Odbiorcy projektu:

Program kierujemy do 15 osobowej grupy młodzieży w wieku 13- 19 lat, mieszkańców gminy Kozłów. Rekrutacja uczestników nastąpi poprzez rozpropagowanie informacji: w internecie, ulotki w szkołach, sklepach, lokalach użyteczności publicznej, na tablicach ogłoszeń u sołtysów oraz 'pocztą pantoflową’. Pomocni w dowozie będą rodzice.

Opis projektu:

Inicjatorem pomysłu na projekt jest grupa młodzieży uczestnicząca w poprzedniej edycji programu Równać Szanse. MZO – Młodzieżowy Zespół Organizacyjny to 15 osobowa grupa młodzieży, która w aktywny sposób zaangażuje się w życie kulturalne naszej gminy. Uczestnicy będą wspólnie ustalali program imprez i spotkań odbywających się w ośrodku kultury. Będą mieli swój udział w pracach przygotowawczych do działań typu: scenariusze, plakaty, zaproszenia, dekoracje, ustalanie regulaminów konkursów. To oni poprzez internet, prasę czy rozmowy osobiste, telefoniczne bedą propagatorami, animatorami życia kulturalno-sportowego gminy. Poprzez współpracę z ościennymi domami kultury, szkołami, instytuicjami charytatywnymi itp. będą m.in. rozpowszechniać działalność lokalnych artystów działających w domu. Będą promować dorobek artystyczny na imprezach poza granicami naszej gminy, powiatu i województwa. Spotknia rozpoczniemy warsztatami autoprezentacji, komunikacji oraz zdobywania umiejętności pracy w zespole. Ponadto systematycznie dwa razy w miesiącu zaplanowane mamy różno-tematyczne warsztaty wspomagające organizację, przebieg oraz dokumentowanie programu. Celem tych warsztatów będzie przedstawianie swoich poglądów i pomysłów dotyczących wybrania najlepszego sposobu organizowania spotkań i konkursów. W ramach warsztatów dziennikarskich, które odbywać się będą systematycznie dwa razy w miesiącu przeprowadzane będą ankiety i wywiady dotyczące rozpoznania preferencji i oczekiwań oraz propozycji co do dalszej działalności domu kultury. Zakupiony z dotacji laptop pozwoli opracowywać informacje.

Budżet projektu: 9 900 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Miejscowość: Kozłów

Ulica, nr domu i lokalu: Kozłów 213

Kod pocztowy i Poczta: 32-241 Kozłów

Województwo: małopolskie

Powiat: miechowski

Adres strony internetowej: –

MZO – Młodzieżowy Zespół Organizacyjny

Kozłów 89, 32-241, Polska

Więcej