Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jestem łebski - 2012

Realizowany przez:

Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie

Cel:

Celem projektu jest ukazanie Łeby – poprzez poznanie jej strategicznych miejsc, atrakcji, instytucji, organizacji i osób, przez przykłady z historii i doświadczenie bieżące – jako małej miejscowości wielkich szans i wyzwań. Podporządkowane temu celowi będzie wylansowanie wśród młodzieży mody na „bycie łebskim”, po uprzednim określeniu wyróżników tego stylu i poznaniu „wzorcowych” łebian. Punktem wyjścia będzie definicja „łebskości” ze Słownika języka polskiego PWN : „mądry, sprytny, zdolny”.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat zamieszkałej w Łebie. Sposób jej rekrutacji będzie następujący: bazową grupę stanowić będzie młodzież z bibliotecznego aktywu, stowarzyszona w Łebskim Klubie Wolontariatu przy bibliotece. Ta młodzież, kierując się wyjściowym kryterium „łebskości”, dobierze sobie kolejne osoby i dopiero do tej grupy podstawowej dokoptowani zostaną przez koordynatorów z gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych pozostali uczestnicy projektu.

Opis projektu:

Celem projektu jest ukazanie Łeby jako miejscowości wielkich szans i wyzwań i wylansowanie wśród młodzieży mody na „bycie łebskim”, pozwalającej te wyzwania podejmować. Cel zamierza się osiągnąć poprzez realizację bloku programowego „Jestem łebski”, który przewidziany jest na pół roku i obejmuje: ankietę nt. „łebskości” i określenie kanonu „bycia łebskim”, warsztaty autoprezentacji, dziennikarskie, filmowe i muzyczne, kurs samoobrony, wizytę w studio nagrań i klinice zatruć, poznanie strategicznych miejsc Łeby i nawiązanie kontaktu z instytucjami i organizacjami, poznanie wybitnych łebian i prezentacja ich postaci w publikacjach i na stronie projektu, nawiązanie kontaktu z wykształconymi młodymi łebianami rozproszonymi po świecie oraz nawiązanie kontaktu z redakcjami lokalnych i regionalnych gazet i innych mediów.
Projekt adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Łeby. Jego kształt powstał w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez wolontariuszy z aktywu bibliotecznego. Bazowa grupa uczestników dobrana została w oparciu o tych wolontariuszy wg klucza uwzględniającego wyjściowe minimum kanonu „bycia łebskim”. Pozostali uczestnicy dobrani zostaną z pomocą koordynatorów szkolnych.
Spodziewane efekty: kanon stylu „Jestem łebski”, rzeczowa wiedza młodzieży o własnej miejscowości, inspirujące kontakty, umiejętność autoprezentacji i oceny swoich pozytywów, strona internetowa i publikacje.

Budżet projektu: 15 281 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie

Miejscowość: Łeba

Ulica, nr domu i lokalu: 11 Listopada 5a

Kod pocztowy i Poczta: 84-360 Łeba

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Adres strony internetowej: http://www.bibliotekaleba.pl

Jestem łebski

Nadmorska 11 a, 84-360 Łeba, Polska

Więcej