Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

eko-akcja-reakcja - 2012

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowej

Cel:

Celem projektu jest wykształcenie u młodzieży postawy proekologicznej, zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego, rozwój umiejętności społecznych oraz zaszczepienie poczucia tożsamości lokalnej.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat zamieszkująca tereny Gminy Jerzmanowa (gł. uczniowie Gimnazjum w Jerzmanowej). Chęć udziału w projekcie należy zgłosić osobiście w bibliotece (od osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego na uczestnictwo), preferowani będą uczniowie potrafiący w sposób rzetelny umotywować swoje zgłoszenie.

Opis projektu:

Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych i zwiększenie wiedzy na temat racjonalnej ochrony środowiska oraz rozwinięcie poczucia tożsamości lokalnej wśród młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Jerzmanowa (głownie uczniowie lokalnego gimnazjum). W ramach projektu przeprowadzone zostaną tzw. „Zielone lekcje” czyli zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony środowiska realizowane w plenerze. Zorganizowana zostanie 'Wyprawa odkrywców’ polegająca na stworzeniu tras „spacerowych” prezentujących historię i przyrodę miejscowości. Młodzież będzie uczestniczyć w spotkaniu z leśnikiem oraz w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i metod aktywizujących. Projekt zakończy 'eko-święto’ połączone ze zbiórką elektroodpadów. Wysoki poziom merytoryczny prowadzonych działań zapewnią pedagodzy i pracownicy fundacji „Zielona akcja” zaangażowani do prowadzenia poszczególnych zajęć. Udział w wyżej wymienionych zajęciach umiejętne zagospodaruje czas wolny miejscowej młodzieży, pozwoli na poznanie środowiska lokalnego, wyrównanie różnic w dostępie do wiedzy, nawiązywanie nowych relacji społecznych oraz kreowanie ambicji i wzmocnia poczucie własnej wartości. Finalnym efektem działań będą: tablice informacyjno-ekologiczne, film dokumentujący projekt, eko-blog oraz baza wiedzy.

Budżet projektu: 9 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowej

Miejscowość: Jerzmanowa

Ulica, nr domu i lokalu: Głogowska 19b

Kod pocztowy i Poczta: 67-222 Jerzmanowa

Województwo: dolnośląskie

Powiat: głogowski

Adres strony internetowej: http://www.biblioteka-jerzm.internetdsl.pl

eko-akcja-reakcja

Lipowa 3, 67-222 Jerzmanowa, Polska

Więcej