Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

„Są z nami w wartościach, co w życie nieść chcemy – Śladami 2 Pułku Ułanów Grochowskich” - 2012

Realizowany przez:

Uczniowski Klub Sportowy „Szapiro”

Cel:

Rozwijanie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego do rozbudzania zainteresowań przeszłością regionu, a w szczególności historią 2 Pułku Ułanów Grochowskich, przygotowanie i przeprowadzenie gry terenowej, prezentacji multimedialnej, nagranie filmu. rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i autoprezentacji. Wyrównanie szans dzieci wiejskich, zmiana myślenia o swoim regionie i ukazanie możliwości samorealizacji w miejscu zamieszkania.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 14-16 lat, mieszkająca na terenach wiejskich. Rekrutacja odbędzie się po ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły, preferowani będą uczniowie zagrożeni wykluczeniem społecznym.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego niezbędnego do rozwijania zainteresowań młodzieży; doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie kreatywności wzmacnianie pozytywnej samooceny, doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas II i III gimnazjum – 15 osób. W ramach projektu będą: uczestniczyć w warsztatach interpersonalnych, lekcjach muzealnych, wyjazdach edukacyjnych, nawiążą kontakty ze Szkołą w Rutkach, Kołem Weteranów i Rodzin 2 Pułku Ułanów Grochowskich, opracują i przeprowadzą grę terenową, nakręcą film o 2 Pułku Ułanów Grochowskich, przygotują prezentację. Projekt realizowany będzie w formie warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących, lekcji muzealnych, wyjazdów edukacyjnych, pracy metodą projektu, zajęć edukacyjnych w terenie- gra terenowa.

Budżet projektu: 9 310 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Uczniowski Klub Sportowy „Szapiro”

Miejscowość: Przebród

Ulica, nr domu i lokalu: Przebród 15

Kod pocztowy i Poczta: 16-402 Suwałki

Województwo: podlaskie

Powiat: suwalski

Adres strony internetowej: –

„Są z nami w wartościach, co w życie nieść chcemy – Śladami 2 Pułku Ułanów Grochowskich”

Przebród 15, 16-402, Polska

Więcej