Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Iluzja bez granic – młodzieżowe warsztaty edukacyjne - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie MiŚ – My i Świat

Cel:

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zapobieganie powstawaniu różnic między młodzieżą zamieszkującą aglomeracje miejskie a wsią. Zamierzamy pobudzić aspiracje poznawcze oraz kształtować postawy aktywne wobec rzeczywistości; wskazać sposoby twórczego spędzania czasu wolnego; kształtować pozytywne wzorce relacji międzyludzkich – wspólne działanie, pomoc, życzliwość; podnieść samoocenę, umiejętność radzenia sobie z nieśmiałością i tremą.

Odbiorcy projektu:

15-osobowa grupa młodzieży w wieku 13-17 lat zamieszkująca Gminę Pruszcz. Rekrutacja na zasadzie zgłoszenia chętnych osób, które dowiedzą się o projekcie z plakatów i stron internetowych. Pierwszeństwo będą miały osoby, które uczestniczyły w diagnozie potrzeb i planowaniu projektu. W przypadku większej ilości chętnych dobór nastąpi według kolejności zgłoszeń. Godziny zajęć zostaną tak dobrane, aby młodzież mogła dojechać na nie autobusami dowożącymi uczniów do szkół gminnych.

Opis projektu:

Warsztaty z wykorzystaniem iluzji to innowacyjna forma zorganizowania czasu wolnego skierowana do młodzieży w wieku 13-17 lat zamieszkującej teren Gminy Pruszcz. Celem jest edukacja, zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności artystycznych przy pomocy odpowiednich narzędzi i technik iluzjonistycznych oraz kontakt z profesjonalnym iluzjonistą; integracja grupy, przełamanie barier i nieśmiałości, rozwój kreatywnego myślenia, budowanie wiary we własne możliwości. Do pokazów iluzji mają głównie dostęp mieszkańcy dużych aglomeracji, my chcemy dać do niej dostęp młodzieży z terenów wiejskich i w ten sposób zwiększyć motywację do działania oraz chęć uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych. Projekt zostanie przeprowadzony przez moderatora oraz profesjonalnego iluzjonistę – trenera. Warsztaty rozłożone zostaną na 30 godzin lekcyjnych realizowanych po 2 godziny tygodniowo. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie 15–osobowa grupa warsztatowa. Dzięki zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy i umiejętnościom młodzież stworzy program artystyczny, który jako główny rezultat warsztatów zostanie przedstawiony pośrednim odbiorcom. Młodzież współpracując z różnymi instytucjami znajdującymi się na terenie gminy sama znajdzie tych odbiorców analizując informacje na temat środowiska i jego możliwości, a także swoje możliwości i ograniczenia (szkoły, przedszkola, GOKSiR, dom pomocy, świetlice wiejskie, świetlica socjoterapeutyczna).

Budżet projektu: 7 400 zł

Dotacja: 5 900 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie MiŚ – My i Świat

Miejscowość: Zbrachlin

Ulica, nr domu i lokalu: Zbrachlin 34

Kod pocztowy i Poczta: 86-120 Pruszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: świecki

Adres strony internetowej: www.stowarzyszeniemis.pl

Iluzja bez granic – młodzieżowe warsztaty edukacyjne

Zbrachlin 28c, 86-120, Polska

Więcej