Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wilga w kadrze - 2012

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze

Cel:

Celem projektu jest zmobilizowanie i zainspirowanie młodzieży do dokonania pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. Zwiększenie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych (z ludźmi i instytucjami) w grupie dwunastoosobowej, w wieku 13-16 lat z gminy Wilga, w czasie od 2 stycznia 2013 do 31 lipca 2013 poprzez udział w cyklu warsztatów fotograficznych, wyjazd na plener fotograficzny oraz przygotowanie 3 wystaw w przestrzeni publicznej Wilgi i stworzenie folderu o Wildze pt’ Wilga w kadrze’.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami będą uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wildze, którzy maja motywacje do działania, maja pasje, ale trudno im uwierzyć w siebie i we własne możliwości. Dlatego też w wyniku przeprowadzonych rozmów pogłębionych i udział w ankiecie zadeklarowali chęć wzięcia udziału w takim projekcie. Większość uczestników projektu będzie stanowiła młodzież mieszkająca w Wildze, ale będą także osoby dojeżdżające z sąsiednich miejscowości.

Opis projektu:

Osią projektu będzie cykl warsztatów fotograficznych. Projekt powstał w oparciu o sugestie młodzieży gimnazjalnej z Wilgi związane z ich zainteresowaniami oraz potrzebami, które wynikały z ankiet i rozmów bezpośrednich.
Młodzi nauczą się fotografować naturę, rozpoznają zasoby społeczne i kulturowe Wilgi. Nabędą
umiejętności dostrzegania ciekawych obrazów w swojej miejscowości. Zadaniem młodych będzie stworzenie mapy najciekawszych miejsc w Wildze, z ich punktu widzenia. Działania te przyczynią się do integracji w grupie i ze środowiskiem lokalnym. Planujemy również zaistnieć na Facebooku, poprzez stworzenie fan pages. Młodzież planuje swoje fotografie eksponować w przestrzeni publicznej Wilgi. Wystawy odbywać się będą w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych. Z doświadczeń młodych wynika, że warto wychodzić ze zdjęciami do ludzi. Dzięki temu młodzi przełamują bariery komunikacyjne i podnoszą swoje umiejętności organizacyjne. Planujemy również wycieczkę do historycznej pobliskiej miejscowości -Maciejowic oraz Podzamcza. Z tego pleneru fotograficznego również powstanie wystawa. Efektem końcowym wszystkich działań młodych będzie folder pt 'Wilga w kadrze’ pokazujący piękno regionu ich Małej Ojczyzny.

Budżet projektu: 7 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze

Miejscowość: Wilga

Ulica, nr domu i lokalu: Warszawska 34

Kod pocztowy i Poczta: 08-470 Wilga

Województwo: mazowieckie

Powiat: garwoliński

Adres strony internetowej: www.gokwilga.pl

Wilga w kadrze

Warszawska 59, 08-470 Wilga, Polska

Więcej