Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

PILne! Pasjonaci Inicjatyw Lokalnych. Jak działać, żeby się działo? - 2012

Realizowany przez:

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”

Cel:

Celem projektu w ciągu jego 6-mies. realizacji jest wzrost aktywności i umiejętności młodzieży 13-19 lat z gminy Piecki (8 odbiorców bezpośrednich i …pośrednich) w zakresie wspólnego kreowania i planowania oddolnych, nowatorskich inicjatyw na rzecz własnego wszechstronnego rozwoju, spójnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem, we współpracy z lokalnym i ponadlokalnym otoczeniem społecznym (osobami, instytucjami, organizacjami, itd.).

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy bezp.: 8 os. 13-19 lat, zamieszk. gminę Piecki, zrekrutowanych sp. uczniów i uczących się absolwentów Gimnazjum w Pieckach – za pośredn.ogłoszeń w szkole i bezp. kontaktów nauczycieli (także z absolwentami). Kryteria: wiek,miejsce zamieszk., motywacja do udziału w projekcie i dalszych działań (rozmowa z moderatorami). Dojazdy:pomoc rodziców i moderatorów.
Odbiorcy pośr.:300uczniów Gimnazjum (13-16l.) i ok.200absolwentów (16-19l.), włączani w poszcz.etapy projektu(opis pon.).

Opis projektu:

Projekt jest skierowany do młodzieży 13-19lat, zamieszk.gminę Piecki, w liczbie ok.500os.Zakłada zaktywizowanie mł. mieszkańców gminy na rzecz wspólnego stworzenia, a następnie poprojektowego wdrożenia planu inicjatyw młodzieżowych– na rzecz rozwoju młodzieży i z jej akt. udziałem.Zespół 8 wybranych uczest.bezp.odbędzie szkoleniową wizytę studyjną w gminie Staszów (świętokrzyskie),gdzie pozna doświadcz.swoich rówieśników i wspierającą ich Fundację w ramach Lokalnego Programu Grantowego „Mania Działania”, wzmocni motywacją ind.i zespołową,pozna etapy i metody tworzenia inicjatywy: od idei i zebrania się wokół niej ludzi, poprzez badanie potrzeb i zasobów wł. i środowiska,nawiązanie relacji i współpracy z otoczeniem społ.,wykreowanie koncepcji i ułożenie planu realizacji.Następnie, podczas 4 mies.,młodzieżowy Zespół,wspierany przez moderatorów,będzie pracował nad planem inicjatyw w gminie Piecki:odbędzie 8 sesji, pomiędzy którymi przygotuje i przeprowadzi diagnozujące konsultacje społ.ze swoimi rówieśnikami,rodzinami,nauczycielami,przedst.samorządu,instytucji itd. Na tej podst. zbuduje koncepcję konkr. przedsięwzięć wraz z zapleczem osób i instytucji, z którymi nawiąże kontakt otwarty na przyszłą współpracę.Finalnie w czewrcu przedstawi efekty swoich działań na spotk.otwartym dla lok.społ., opowie o kontynuacji projektu i zaprosi mieszkańców (zwł.rówieśników) do dołączenia do grona Pasjonatów Inicjatyw Lokalnych.Zakłada się, że znajdzie się tam min.15 os.13-19lat (uczestn.bezp.i pośr.projektu). Patronat nad realizacją planu inicjatyw po zak.projektu obejmie Fundacja „ALE”.

Budżet projektu: 6 990 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”

Miejscowość: Zyzdrojowy Piecek

Ulica, nr domu i lokalu: Zyzdrojowy Piecek 14

Kod pocztowy i Poczta: 11-710 Piecki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: mrągowski

Adres strony internetowej: –

PILne! Pasjonaci Inicjatyw Lokalnych. Jak działać, żeby się działo?

Zyzdrojowy Piecek 14, 11-710, Polska

Więcej