Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młode Forum Łężycy - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Nasza Łężyca’

Cel:

Głównymi celami projektu są
-stworzenie młodzieży z Łężycy możliwość twórdzego i integrującego sposobu spędzania wolnego czasu przez udział we wspólnym procesie twórczym
-nabycie przez młodzież umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie się w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron
-rozwój wiedzy, świadomości twórczej i umiejętności plastycznych młodzieży, przez spotkania i malarskie działania zespołowe
-nabycie przez młodzież umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Odbiorcy projektu:

Bezpośredni uczestnikami będzie młodzież w wieku 13-19 lat mieszkająca w Łężycy.

Opis projektu:

Głównymi celami projektu są
-stworzenie młodzieży z Łężycy możliwość twórdzego i integrującego sposobu spędzania wolnego czasu przez udział we wspólnym procesie twórczym
-nabycie przez młodzież umiejętności właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie się w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron
-rozwój wiedzy, świadomości twórczej i umiejętności plastycznych młodzieży, przez spotkania i malarskie działania zespołowe
-nabycie przez młodzież umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
Uczestnikami projektu będzie młodzież z Łężycy, która nie ma możliwości dojrzałej i świadomej ekspansji plastycznej w swoim otoczeniu, która to działalność zastępowana jest destrukcją huligańską. Przeprowadzona została ankieta wśród młodzieży w Łężycy, która potwierdziła duże zainteresowanie warsztatami sztuki naściennej tj. grafiti.
Do realizacji niniejszego projektu pozyskani zostaną partnerzy w postaci innych Stowarzyszeń oraz Instytucji.
Spodziewane efekty to:
– przełamanie bierności twórczej młodych ludzi
– rozbudzenie umiejętności do tworzenia własnych niezależnych poglądów i stanowisk wobec zastanego świata, rozwój wiedzy o sztuce
– przełamania dewastacyjnego i chuligańskiego podejścia do ekspresyjnych działań ulicznych

Budżet projektu: 7 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie 'Nasza Łężyca’

Miejscowość: Łężyca

Ulica, nr domu i lokalu: Kościelna 16

Kod pocztowy i Poczta: 66-016 Czerwieńsk

Województwo: lubuskie

Powiat: m. Zielona Góra

Adres strony internetowej: http://nasza-lezyca.pl

Młode Forum Łężycy

DW281 40, 66-016 Łężyca, Polska

Więcej