Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jestem sobą w tłumie świata - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Naszym Dzieciom

Cel:

Celem projektu jest rozwijanie i zwiększenie aktywności, wiary we własne możliwości oraz zdolności pracy w grupie dla 25 osób w wieku 13-18 lat na terenie Miasta i Gminy Mordy w okresie od 1 VI 2012 r. do 30 XI 2013 r.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-18 lat z terenu Miasta i Gminy Mordy.

Opis projektu:

. Oś tematyczna projektu nazywa się „Kuźnia młodych talentów” i będzie łączyła pięć ściśle ze sobą powiązanych grup (instrumentalna, wokalna, taneczna, fotograficzna i projektancka). Główne działania to zajęcia praktyczne, współpraca w grupie, z instytucjami, na koniec nagranie i wydanie płyty, jej promocja, pokaz mody, wystawa fotograficzna, pokaz tańca towarzyskiego, wielki koncert. Młodzież poprzez projekt nauczy się panować nad sobą w sytuacji publicznej, planować swoje działania, szukać nowych rozwiązań, pozna swoje mocne i słabe strony. Zastosowane zostaną następujące metody pracy: aktywizujące, burza mózgów, zajęć nauki gry na gitarze i perkusji, zajęć praktycznych śpiewu, zajęć dykcyjnych z języka angielskiego, zajęć projektowania i szycia, tanecznych i fotografowania, warsztaty autoprezentacji, rozmowy, dyskusje. Spotkania grup odbywać się będą raz w tygodniu, a wszystkich – raz w miesiącu. Co 3 miesiące odbędzie się świętowanie. Podział na grupy zostanie dokonany zgodnie z życzeniem młodzieży. Decyzje i zdania młodzieży będą traktowane poważnie i będą znaczące w działaniach projektu.

Budżet projektu: 70 040 zł

Dotacja: 30 400 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Naszym Dzieciom

Miejscowość: Mordy

Ulica, nr domu i lokalu: Parkowa 2

Kod pocztowy i Poczta: 08-140 Mordy

Województwo: mazowieckie

Powiat: siedlecki

Adres strony internetowej: –

Jestem sobą w tłumie świata

Żwirki i Wigury 6, 08-140 Mordy, Polska

Więcej