Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

COOLturalna Piwnica - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Miasta Sławków

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności wykorzystania potencjału i chęci do działania w 30 osobowej grupie młodzieży w wieku 13 – 18 lat, z gminy Sławków przez szkolenia w działaniu, szkolenia merytoryczne, prowadzące do stworzenia młodzieży możliwości rozwoju bez nadzoru placówek publicznych oraz pobudzenie ich energii kulturalnej.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział sławkowska młodzież w wieku 13 – 18 lat, bezpośrednio zaangażowana w realizację założonych działań oraz inne osoby z terenu miasta.

Opis projektu:

Oś tematyczna projektu skupia elementy i zagadnienia z zakresu kultury i sztuki oraz animacji społeczności lokalnej. Poszczególne działania zostały podzielone na bloki tematyczne: szkolenia w działaniu z zakresu planowania, organizacji i promocji imprez o charakterze kulturalnym; szkolenia obejmujące tematy promocji lokalnej, pozyskiwania sponsorów, animacji lokalnej, warsztaty artystyczne: „Sztuka Fotografii”, „Spotkania z Muzyką”, „Sztuka Filmowa”, „Warsztat Aktor”. Projekt obejmować będzie również konkursy dla dzieci i młodzieży nawiązujące do osi tematycznej projektu. W projekcie zastosowane zostaną metody aktywizujące grupę, pozwalające na kształtowanie i rozwój twórczego myślenia, a także dające młodzieży swobodę w podejmowaniu działań i decyzji (z możliwością ich konsultacji). Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia będą miały charakter zajęć aktywnych, rozwijających kompetencje i umiejętności młodzieży w sposób zadaniowy (zajęcia praktyczne połączone z merytorycznymi).

Budżet projektu: 61 400 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Miasta Sławków

Miejscowość: Sławków

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 22

Kod pocztowy i Poczta: 41-260 Sławków

Województwo: śląskie

Powiat: będziński

Adres strony internetowej: –

COOLturalna Piwnica

Okradzionowska 29, 41-260 Sławków, Polska

Więcej