Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sztuka zbierania i redagowania informacji – warsztaty dziennikarskie na peryferiach. - 2008

Realizowany przez:

Fundacja Na Rzecz rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie

Cel:

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu teoretycznych i ćwiczeniowych warsztatów dziennikarskich dotyczących zbierania i redagowania informacji oraz nawiązanie kontaktów z osobami i instytucjami działającymi w tej branży. Efektem tych działań będzie wydanie specjalnego numeru gazety „Młodzi dla Godowej”.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 15 lat zamieszkałej na terenie wsi Godowa. Udział w projekcie wezmą (po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa u organizatorów projektu) osoby wykazujące szczególne zainteresowanie dziennikarstwem i piśmiennictwem oraz pragnące rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w tej dziedzinie.

Opis projektu:

Głównym celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich wśród młodzieży w wieku gimnazjalnym i związanych z nimi zagadnień z życia społecznego i kulturalnego oraz polityki. Ćwiczenia i wykłady mają na celu poprawne konstruowanie informacji prasowych, sprawne posługiwanie się słowem pisanym, gromadzenie, selekcję i ocenę materiałów, naukę redagowania tekstów, zapoznanie z gatunkiem dziennikarskim. Ponad to służyć będą rozeznaniu w elementarnej problematyce prawa prasowego i etyki dziennikarskiej, rozwijaniu orientacji na rynku mediów lokalnych i ogólnopolskich. Warsztaty będą organizowane w Zespole Szkół w Godowej. W warsztatach uczestniczyć będzie młodzież z Gimnazjum w Godowej w wieku od 13 do 15 lat. Łączna liczba uczestników warsztatów to 20 osób. Do zaplanowanych działań należą warsztaty z dziennikarzami lokalnych mediów, nauczycielami polonistami, plastykiem, fotografem, spotkania z osobami redagującymi miesięcznik „Waga i Miecz”, „Nad Wisłokiem” oraz wizyty w drukarni, redakcji dziennika „Supernowości”, Radio Rzeszów oraz TV Rzeszów. Efektem projektu będzie wydanie specjalnego numeru gazety „Młodzi dla Godowej” – promocja kultury i tradycji, sportu i działań ekologicznych w lokalnej prasie.

Budżet projektu: 11 734 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Fundacja Na Rzecz rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej w Strzyżowie

Miejscowość: Strzyżów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Przecławczyka 5

Kod pocztowy i Poczta: 38-100 Strzyżów

Województwo: podkarpackie

Powiat: strzyżowski

Adres strony internetowej: –

Sztuka zbierania i redagowania informacji – warsztaty dziennikarskie na peryferiach.

Juliusza Słowackiego 1, 38-100 Strzyżów, Polska

Więcej