Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

’Zakórnikowani’ w sztuce – wyrażamy siebie poprzez musical - 2012

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Teatralne Legion w Kórniku

Cel:

Głównym celem projektu jest aktywizacja młodzieży w zajęciach pozaszkolnych rozwijających ich pasje, by sięgnęła po realizację swoich marzeń i uwierzyła w swoje możliwości, co pozwoli jej zintegrować się z miejscem, w którym mieszka i pozyskać społeczną akceptację. Dążymy do tego, by młodzież biorąca udział w projekcie nabyła umiejętności realizacji samodzielnie postawionych celów i wzięła za nie odpowiedzialność.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie 25-osobowa grupa młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z Kórnika i okolic

Opis projektu:

Inicjująca projekt młodzież zdecydowała na wybór swojej aktywności w formie musicalu, poprzez który chce wyrazić swoje dążenia, marzenia, tęsknoty, plany na przyszłość, rozterki, lokalne sprawy i problemy i zainteresować sobą swoje najbliższe otoczenie. Ten wybór to ich zdaniem atrakcyjny sposób przekazu siebie, swoich najskrytszych planów, problemów, swojej codzienności, swojego miasta. Główne działania artystyczne chcą podjąć sami pod okiem zawodowych opiekunów, tzn., napisanie scenariusza musicalu, tekstów utworów, własnych układów ruchowych, opracowania plastycznego scenografii, kostiumów, wizażu, materiałów promocyjnych, zadbania o reklamę. Z prac nad projektem ma powstać oprócz musicalu film z płyta, zdjęcia, program przez nich opracowane. Działania będą miały charakter warsztatowy ( w naszej siedzibie): pracy nad scenariuszem, przygotowaniem tanecznym, wokalnym, muzycznym, plastycznym i reżyserskim. Sami wyszukają i wybiorą prowadzących opiekunów do zajęć. Będą pracowali w grupach stosownie do własnych predyspozycji i zainteresowań pod kierunkiem zawodowców.

Budżet projektu: 72 465 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Teatralne Legion w Kórniku

Miejscowość: Kórnik

Ulica, nr domu i lokalu: Prowent 6

Kod pocztowy i Poczta: 62-035 Kórnik

Województwo: wielkopolskie

Powiat: poznański

’Zakórnikowani’ w sztuce – wyrażamy siebie poprzez musical

Kórnik 50, 62-035, Polska

Więcej