Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Walka charakterów - 2012

Realizowany przez:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości w 30 osobowej grupie młodzieży w wieku 13-19 lat, mieszkańców Łęczycy i okolic, uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w Łęczycy poprzez zaplanowanie, stworzenie, wypromowanie i publiczną prezentację musicalu, pt. „Walka Charakterów”.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Łęczycy i najbliższych okolic miasta uczęszczająca do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w Łęczycy, którą łączą zainteresowania muzyczne, taneczne, aktorskie w wieku 13-19 lat.

Opis projektu:

Osią tematyczną, wokół której skupiają się wszystkie działania projektowe jest musical pt. „Walka charakterów”. Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu, tj. kursy, warsztaty, spotkania, wyjazdy przygotowują młodzież do samodzielnego zaplanowania, stworzenia, wypromowania i kilkukrotnego publicznego wystawienia musicalu przed środowiskiem lokalnym i regionalnym. Myślą przewodnią musicalu jest pokazanie, indywidualności i różnorodności młodych ludzi, bardzo często „borykających” się z różnymi problemami, trudnymi wyborami, brakiem zrozumienia i
akceptacji innych, bezsilnością, brakiem wiary we własne możliwości. Realizowane w projekcie działania oparte są na pracy indywidualnej oraz w grupie, połączone z treningiem twórczym, nastawione na kreatywność uczestników. W projekcie dajemy uczestnikom możliwość zaplanowania i tworzenia scenariusza poszczególnych działań projektu z uwzględnieniem ich osobistych oczekiwań i potrzeb. Szczególny nacisk w projekcie jest położony na wzmocnienie potencjału młodzieży i jej wiary we własne możliwości. Poprzez indywidualne umiejętności artystyczne i logistyczne nabyte w ramach projektu jego uczestnicy rozwiną umiejętności interpersonalne: aktywnej pracy w grupie, planowania,
publicznej prezentacji siebie i swoich umiejętności, poczucia sprawstwa. Poprzez projekt młodzież pozna swoje mocne strony, zwiększy wiarę w siebie i w to, iż potrafi osiągnąć sukces.

Budżet projektu: 60 834 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

Miejscowość: Łęczyca

Ulica, nr domu i lokalu: Zachodnia 8

Kod pocztowy i Poczta: 99-100 Łęczyca

Województwo: łódzkie

Powiat: łęczycki

Adres strony internetowej: –

Walka charakterów

Kaliska 8b, 99-100 Łęczyca, Polska

Więcej