Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wyżej Dalej Szerzej - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie W Dobrej Wierze w Wolicy Brzozowej

Cel:

Celem projektu „Wyżej Dalej Szerzej” adresowanego do 15 osób młodzieży w wieku 13-19 lat mieszkańców gminy wiejskiej Komarów-Osada jest wyrównywanie szans startu w dorosłe życie poprzez nabycie umiejętności oceny lokalnego środowiska, pozyskiwania wparcia i partnerów dla własnych działań, realizowanych w formule szkoleń, warsztatów.

Odbiorcy projektu:

Zróżnicowana pod względem wieku i płci, statusu materialnego grupa 15 osób w wieku 13-19 lat, młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z gminy Komarów-Osada wywodząca się w 70% ze środowisk o niskim statusie ekonomicznym, zrekrutowani na podstawie akcesu udziału w projekcie. Młodzież dowiozą do miejsca realizacji projektu rodzice lub za ich zgodą samodzielnie.

Opis projektu:

Projekt adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, w wieku 13-19 lat, realizowany od 15.02.2009 r. do 30.06.2009 r. w Wolicy Brzozowej ma na celu wyrównywanie szans startu w dorosłe życie poprzez nabycie umiejętności oceny lokalnego środowiska, pozyskiwania wparcia i partnerów dla własnych działań, umiejętności rozpoznawania własnych zasobów, posiadanego potencjału osobistego i możliwości jego spożytkowania w lokalnym środowisku. Narzędziami używanymi dla osiągnięcia celów są: warsztaty psychologiczne, które wzmocnią uczestników oraz dadzą wsparcie emocjonalne przez współdziałanie w grupie rówieśniczej. Zajęcia psychospołeczne uczące rozpoznawania środowiska społecznego, mechanizmów kierujących zachowaniami ludzi, możliwości oceny i pozyskiwania wsparcia dla własnych działań. Zajęcia doradztwa personalnego, które wzmocnią potencjał osobisty uczestników, ukażą siłę jaka w nich drzemie i możliwości jej spożytkowania. Projekt wykorzystuje innowacyjne podejście celem, którego jest kształtowanie u młodzieży postaw akceptacji, pomocniczości, dbałości o osoby niepełnosprawne. Bloki tematyczne pozwolą na wzmacnianie zachowań i cech wytrwałości, cierpliwości poprzez obcowanie z osobami niepełnosprawnymi. Uczy umiejętności właściwej oceny środowiska, pozyskiwania wsparcia oraz oceny potrzeb i zasobów ludzkich. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów projektu.

Budżet projektu: 11 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie W Dobrej Wierze w Wolicy Brzozowej

Miejscowość: Wolica Brzozowa

Ulica, nr domu i lokalu: Wolica Brzozowa 22a

Kod pocztowy i Poczta: 22-435 Komarów – Osada

Województwo: lubelskie

Powiat: zamojski

Adres strony internetowej: –

Wyżej Dalej Szerzej

Wolica Brzozowa 26, 22-435, Polska

Więcej