Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

STAR – Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki - 2012

Realizowany przez:

Ludowy Klub Sportowy Dwernicki w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem projektu 'STAR – Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki’ jest podniesienie umiejętności autoprezentacji i planowania własnej przyszłości w grupie 28 osób w wieku 13-17 lat z terenu Stoczka Łukowskiego i okolic poprzez organizację szeregu imprez i wydarzeń organizowanych samodzielnie przez młodzież i skierowanych do mieszkańców skupiających się wokół tematyki telewizyjno-filmowej.

Odbiorcy projektu:

Projekt 'STAR – Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki’ jest skierowany do grupy 28 osób w wieku 13-17 lat, pochodzących z terenu Stoczka Łukowskiego i okolic, u których zdiagnozowano potrzebę rozwoju umiejętności autoprezentacji siebie, swoich umiejętności i zdolności, a także umiejętności planowania własnej przyszłości i czasu.

Opis projektu:

Projekt 'STAR – Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki’ jest skierowany do grupy 28 osób w wieku 13-17 lat, pochodzących z terenu Stoczka Łukowskiego i okolic, u których zdiagnozowano potrzebę rozwoju umiejętności autoprezentacji siebie, swoich umiejętności i zdolności, a także umiejętności planowania własnej przyszłości i czasu. Dlatego też projekt, którego osią tematyczną jest telewizja internetowa i film zakłada utworzenie telewizji, która będzie prezentować materiały filmowe uczestników oraz organizację szeregu imprez i wydarzeń tematycznych związanych z filmem, które pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności planowania przyszłości i podniesienie umiejętności autoprezentacji. Relacje filmowe będą dotyczyły Stoczka Łukowskiego dzięki czemu młodzież lepiej pozna swoje środowisko, a organizując różne wydarzenia, będzie musiała nauczyć się pozyskiwać wsparcie z najbliższego otoczenia. Wśród wydarzeń znajdą się festiwal filmowy, noc filmowa, przegląd filmowy, konkurs dla mieszkańców, czy kino samochodowe. Młodzież będzie pracować zarówno w małych 5-6 osobowych grupach jak i w dużej 28 osobowej. Dzięki temu nauczy się różnych procesów grupowych i zasad współpracy i komunikacji.

Budżet projektu: 52 070 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2012

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ludowy Klub Sportowy Dwernicki w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: Pl. T. Kościuszki 1

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: –

STAR – Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki

Stoczek Łukowski 19, 21-450, Polska

Więcej