Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

O Młodych dla Młodych – Etap II - 2011

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Cel:

Celem forum będzie analiza diagnozy potrzeb młodych w gminie Kłodawa. Uczestnicy będą mieli możliwość podjęcia moderowanej dyskusji na temat lokalnej młodzieży i przedsięwzięcia konkretnych działań.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami forum będą osoby, pełniące określone funkcje społeczne: starosta powiatu, władze gminy, radni, sołtysi, reprezentanci organizacji pozarządowych, instruktorki świetlic wiejskich, kierownicy jednostek oświatowych, kierownicy GOPS i WTZ, nauczyciele, bibliotekarze, rodzice, animatorzy kultury.

Opis projektu:

Efektem forum będzie dobrze zdiagnozowana gmina Kłodawa. Podejmie się konkretne działania na rzecz młodych poprzez powołanie zespołu, który w oparciu o partnerstwo przedsiębierze realne kroki, mające na celu aktywizację młodzieży. Poprzez II Etap umocni się pozycja biblioteki jako przestrzeni kreującej dyskurs społeczny, co wiąże się jednocześnie z poszerzeniem oferty instytucji. Folder, który powstał po realizacji wrześniowego spotkania miał wysoki oddźwięk w społeczności – mieszkańcy dowiedzieli się, że biblioteka to również platforma do wymiany doświadczeń, gdzie aranżuje się spotkania ściśle skoncentrowane na potrzebach wspólnoty. Drugi etap forum tym bardziej zogniskuje świadomość społeczną wokół biblioteki, która realizuje projekty, skierowane do młodych, ale także i do dorosłych mieszkańców (np. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej). Ponadto, informacje, które zostaną przekazane do mediów, WiMBP w Gorzowie Wlkp., kierowników i dyrektorów jednostek bibliotecznych w północnej części województwa lubuskiego, wreszcie do FRSI, będą miały walor nie tylko promocyjny, ale i aktywizujący grupę zawodową. Uczestnicy przedsięwzięcia będą mieli okazję zapoznać się z ideą Programu RS, porozmawiać na temat możliwości aplikowania do konkursów, organizowanych przez PFDiM oraz nawiązać ściślejsze partnerstwa w wymiarze lokalnym.

Budżet projektu: 9 550 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Fora Lokalne II

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie

Miejscowość: Kłodawa

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Gorzowska 22

Kod pocztowy i Poczta: 66-415 Kłodawa

Województwo: lubuskie

Powiat: gorzowski

Adres strony internetowej:

O Młodych dla Młodych – Etap II

Gorzowska 11, 66-415 Kłodawa, Polska

Więcej