Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Korfantowie - 2011

Realizowany przez:

Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS przy ZS w Korfantowie

Cel:

Stworzenie przestrzeni do dyskusji umożliwiającej rozpoznanie zasobów lokalnego środowiska, jego słabych i mocnych stron, prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodzieży z gminy

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami Forum będą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Korfantów realizujących zadania na rzecz równych szans młodzieży oraz organizacji i instytucji działających w tym obszarze. Zaproszeni zostaną także przedstawiciele władz samorządowych Gminy Korfantów oraz powiatu Nyskiego. W Forum uczestniczyć będzie także przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu, kierownik PUP w Nysie, pełnomocnik ds organizacji pozarządowych przy UM w Opolu, przedstawiciel OCWIP w Opolu. Do dyskusji zaproszeni zostaną także przedstawiciele: OPS w Korfantowie, Gminnej Komisji ds Zwalczania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji oraz proboszcz parafii.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu jednodniowego lokalnego forum Programu „Równać Szanse” w Korfantowie. Efektem forum będą:
1. Doprowadzenie do pierwszego spotkania możliwie wielu czynników, które działają w obszarze wyrównywania szans młodzieży ( potwierdzona lista zaproszonych gości)
2. Promocja misji i efektów realizacji programu Równać Szanse (prezentacje)
3. Wypracowanie metody monitorowania potrzeb młodzieży ( ankiety, pomysły, plany)
4. Wyłonienie grypy działania, która podjęłaby się opracowania programu działań na rzecz młodzieży w Gminie Korfantów

Budżet projektu: 6 000 zl zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Fora Lokalne I

Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS przy ZS w Korfantowie

Miejscowość: Korfantów

Ulica, nr domu i lokalu: 3 Maja 12

Kod pocztowy i Poczta: 48-317 Korfantów

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: –

Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Korfantowie

3 Maja 3, 48-317 Korfantów, Polska

Więcej