Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Forum bliskich spotkań - 2011

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi

Cel:

Wypracowanie strategii wspierania działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży . Utworzenie grupy,która zajmnie się diagnozą środowiska lokalnego w kontekście potrzeb młodzieży.

Odbiorcy projektu:

W forum wezmą udział przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na rzecz młodzieży: osoby reprezentujące szkoły ponadgimnazjalne, urzędy gmin w Reńskiej Wsi i Pawłowiczkach, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Kożlu, przestawiciele lokalnego biznesu, instytucji finansowych, liderzy środowisk lokalnych i zaproszeni prelegenci poszczególnych modułów tematycznych, uczestnicy projektów w ramach programu ,, Równać Szanse”. Środowisko młodzieżowe reprezentować będą delegacje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie wymienionych gmin .

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu jednodniowego lokalnego forum Programu „Równać Szanse”. Forum będzie okazją do zweryfikowania skuteczności oddziaływania projektów na przygotowanie młodzieży do dalszego etapu edukacyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych a w konsekwencji do dorosłego zycia. Wypowiedzi absolwentów projektów pozwolą na uzyskanie odpowiedzi na to pytanie.
Następnym efektem forum będzie bezpośrednie porównanie oferty edukacyjnej szkół z potrzebami lokalnego rynku pracy. Obecność przedstawicieli lokalnego biznesu i szkół ponadgimnazjalnych umozliwi szeroką dyskusję na ten temat i wypracowanie wspólnej strategii w tym zakresie. Planuje się, że po zakończeniu forum powstanie folder informacyjny zawierający najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej dyskusji podczas forum. Kolejnym ważnym zadaniem stojącym przed forum jest wypracowanie zasad organizacji zajęć pozalekcyjnych w ten sposób, aby wyrównywały one szanse edukacyjne młodzieży z małych środowisk. Wypracowane podczas dyskusji zasady zostaną także zamieszczone w folderze informacyjnym. Bardzo ważnym efektem forum będzie powstanie grupy mającej się zająć podjęciem działań na rzecz młodzieży, podejmującą pracę przygotowującą do przeprowadzenia diagnozy środowiska lokalnego. Grupa ta składać się będzie z osób z różnych środowisk: oświata, samorząd, lokalny biznes i lokalni liderzy.

Budżet projektu: 6 291 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Fora Lokalne I

Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi

Miejscowość: Reńska Wieś

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Raciborska 27

Kod pocztowy i Poczta: 47-208 Reńska Wieś

Województwo: opolskie

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Adres strony internetowej: –

Forum bliskich spotkań

Pawłowicka 3A, 47-208 Reńska Wieś, Polska

Więcej