Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Lokalne Forum Programu 'Równać Szanse’ - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza”

Cel:

Stworzenie przestrzeni dla dyskusji nad realnymi działaniami na rzecz młodzieży w gminie i wypracowanie możliwości współpracy różnych środowisk w tym zakresie.

Odbiorcy projektu:

Przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych z Gminy Morawica (1-2 osoby- maks. 24 osoby), pracownicy świetlic środowiskowych (8 osób), przedstawiciele Gminy (3 osoby – Wójt Gminy, 1 pracownik referatu promocji, 1 pracownik referatu edukacji), GOPS w Morawicy (2 osoby), przedstawiciele szkół gimnazjalnych z gminy (8 osób)

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu jednodniowego lokalnego forum Programu „Równać Szanse. Efektem przeprowodzanego forum będą: Konsolidacja środowiska lokalnego (lista obecności, ankiety ewaluacyjne). Uświadomienie uczestnikom konieczności podejmowania działań wyrównujących szanse młodzieży wiejskiej na start w dorosłe życie (ankiety ewaluacyjne). Pokazanie sposobów i możliwości działania i współpracy na rzecz młodzieży wiejskiej(ankiety ewaluacyjne). Zainicjowanie działań na rzecz młodzieży wiejskiej, w szczególności partnerskich (ilość ofert zgłoszonych do Urzędu Gminy i innych instytucji na podstawie ankiet i wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych na miesiąc po zakończeniu Forum). Zawiązanie współpracy różnych środowisk na rzecz zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb młodzieży z terenu Gminy Morawica (ankieta ewaluacyjna, lista potencjalnych członków zespołu)

Budżet projektu: 8 900 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Fora Lokalne I

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza”

Miejscowość: Zbrza

Ulica, nr domu i lokalu: Zbrza 17

Kod pocztowy i Poczta: 26-026 Morawica

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: kielecki

Adres strony internetowej: http://zbrza.pl

Lokalne Forum Programu 'Równać Szanse’

Zbrza 14, 26-026, Polska

Więcej