Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dla młodych - 2011

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

Cel:

Celem forum będzie stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i prezentacja działań na rzecz młodzieży, a także zawiązanie grupy osób, która będzie działać na rzecz lokalnej młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Do uczestnictwa w forum zaproszeni zostaną przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji działających w szerokim zakresie na rzecz młodzieży na terenie naszej gminy i powiatu bielskiego.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu jednodniowego lokalnego forum Programu „Równać Szanse” w Buczkowicach. Głównym planowanym efektem forum będzie podjęcie inicjatyw na rzecz lokalnej młodzieży. Efektem forum będzie również większa świadomość kulturalna uczestników forum, którzy będą mieć możliwość poznania całej oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej naszej gminy (pomiarem może być ankieta sprawdzająca wiedze przed i po).
Efektem forum będzie również świadomość słabych i mocnych stron naszej gminy, a także dowiemy się co robić, aby te dobre wykorzystywać, a te złe niwelować. Analiza taka będzie podstawą nie tylko dla tworzenia przedsięwzięć i projektów dla młodzieży, ale także dla całej gminnej społeczności (pomiarem może być odpowiednia ankieta, liczba nowych przedsięwzięć, a przede wszystkim zauważalny wzrost aktywności uczestniczących w forum organizacji i instytucji).

Budżet projektu: 8 800 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Fora Lokalne I

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

Miejscowość: Buczkowice

Ulica, nr domu i lokalu: Wyzwolenia 554

Kod pocztowy i Poczta: 43-374 Buczkowice

Województwo: śląskie

Powiat: bielski

Adres strony internetowej: www.gokbuczkowice.com

Dla młodych

Bielska 1098, 43-374 Buczkowice, Polska

Więcej