Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dobry start podstawą życiowego sukcesu - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów 'Wszyscy Razem’ w Kozłowie

Cel:

Zainteresowanie problemem dobrego startu w dorosłe życie poprzez stworzenie przestrzeni do dyskusji, prezentację dobrych praktyk, podjęcie działań w celu utworzenia lokalnej koalicji na rzecz młodych.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy to przedstawiciele władzy lokalnej, sołtysi naszej gminy, starostwa i LGD. Druga ważna grupa to dyrektorzy szkół, wychowawcy i nauczyciele, pedagodzy i psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dubience. Przedstawicieli Rad Rodziców ze szkół z gminy, miejscowego GOK-u, reprezentanci stowarzyszeń i grup nieformalnych ( kół gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej), kościołów i zboru, pracowników GOPs-u.

Opis projektu:

Projekt polega na przeprowadzeniu jednodniowego lokalnego forum Programu 'Równać Szanse’ w Białopolu. Efektem Forum będzie kompleksowe spojrzenie na potrzeby młodych mieszkańców gminy Białopole związane z dobrym startem w dorosłe życie i dostrzeżenie ich przez różne podmioty z terenu gminy. Określenie zasobów środowiska, jego mocnych i słabych stron pozwoli lepiej zaplanować działania i współpracę różnych podmiotów z terenu gminy na rzecz ludzi młodych.
Ustalenie sposobów i form zbadania potrzeb młodzieży pomoże dotrzeć do szerszego kręgu zainteresowanych wsparciem. Zaplanowanie zadań prowadzących do powstania gminnej strategii na rzecz wyrównywania szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z gminy Białopole umożliwi stworzenie koalicji na rzecz młodych i przyczyni się do powstania dokumentu, który będzie bardziej zobowiązywał i motywował do działania.

Budżet projektu: 7 194 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Fora Lokalne I

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów 'Wszyscy Razem’ w Kozłowie

Miejscowość: Kozłów

Ulica, nr domu i lokalu: Kozłów 64

Kod pocztowy i Poczta: 32-241 Kozłów

Województwo: małopolskie

Powiat: miechowski

Adres strony internetowej: –

Dobry start podstawą życiowego sukcesu

F2PM+2Q Kozłów, Polska

Więcej