Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Akademia Ogniw - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Cel:

Upowszechnienie metody działań Projektu Modelowego 'Złoty Piasek’ poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane sa realizacja i wprowadzeniem działań
według jego metodyki w nowych środowiskach. 2. Upowszechnianie nowoczesnych narzędzi edukacji kulturalnej przez zastosowanie nowych mediów do stworzenia artystycznych zapisów historii wielokulturowych społeczności. 3.Umożliwienie młodzie¿y z małych środowisk pełnoprawna i efektywna wymianę z dorosłymi.

Odbiorcy projektu:

Do udziału w programie zostanie zaproszonych 20 organizacji i instytucji z terenu Warmii i Mazur

Opis projektu:

Projekt koncentruje się na przekazaniu lokalnym środowiskom i organizacjom doświadczen 'Tratwy’
zdobytych w trakcie realizacji programu 'Złoty Piasek’ w wyrównywaniu szans edukacyjnych
młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Nasza metoda pracy polega na aktywizowaniu i
odbudowywaniu relacji i wymiany kulturowej w jej aspekcie międzypokoleniowym i kulturowym –
pomiędzy wsią i miastem. Działania proponowanego programu uczyć będą stosowania form
artystycznych i działań edukacyjnych , umożliwiających wykorzystanie przez młodych
beneficjentów lokalnych zasobów kulturowych- szczególnie pamięci najstarszych mieszkańców ich
miejscowości.Proces działań programu wykorzystuje różne techniki interpretowania zasobów
otoczenia kulturowego dając w efekcie prezentacje plastyczne i multi-medialne. Efektem 'Złotego
Piasku’ jest rozwój umiejętności dyskursu z przeszłościa i tradycja, a tak¿e po prostu zrozumienia swoich najbliższych przez młodych uczestników.Zgodnie z założeniami konkursu trenerzy 'Tratwy’ przeprowadza dwa warsztaty na temat metod realizacji projektu w taki sposób, który umożliwi zainteresowanym podmiotom prowadzenie działań w swoim środowisku zgodnie z tymi metodami.
Warsztaty poświęcone będą metodom rozwoju umiejętności aktywnego odnajdowania w pamięci
lokalnej wartości wiedzy rozpoznawanej przez młodzie¿ jako istotnej w procesie osiągania
samodzielności życiowej i metodom ich uspołeczniania -używania ich w procesie budowy
pomostowego kapitału społecznego młodzieży. Wszystkim uczestniczącym w warsztatach
organizacjom zaproponujemy wspólne tworzenie 'Biblioteki Ksiąg Wędrownych’ -Dwóm wybranym organizacjom aktywnie – przez konsultacje i dodatkowe zajecia warsztatowe pomożemy w pełnej realizacji cyklu 'Złotego Piasku’.

Budżet projektu: 28 202 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Miejscowość: Olsztyn

Ulica, nr domu i lokalu: Parkowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 10-233 Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: m. Olsztyn

Adres strony internetowej: http://www.tratwa.pl

Akademia Ogniw

Parkowa 1, 11-041 Olsztyn, Polska

Więcej