Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dać Szanse II - 2011

Realizowany przez:

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Cel:

Celem projektu jest wprowadzenie w środowisko powiatu ełckiego metody opisanej w projekcie modelowym „Fabryka Lokalnych Osobowości” poprzez przedstawienie metody i przeszkolenie praktyczne 40 osób wywodzących się z różnych środowisk z 20 różnych organizacji i instytucji oraz wsparcie dwóch organizacji, które podejmą się replikacji projektu modelowego w swoich środowiskach.

Odbiorcy projektu:

40 osób rekomendowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje oraz z inne nieformalne organizacje społeczne.

Opis projektu:

Projekt polega na wprowadzeniu w środowisko powiatu ełckiego metodologii projektu Modelowego Fabryka Lokalnych Osobowości. W tym celu zostaną zorganizowane dwa 15 godzinne szkolenia dla dwóch 20 osobowych grup uczestników z 20 różnych organizacji i instytucji działających na obszarze powiatu ełckiego. Szkolenia będą składały się z dwóch modułów; modułu teoretycznego i praktycznego. Moduł praktyczny zrealizowany będzie z udziałem młodzieżowych grup ćwiczeniowych. Każda ćwiczeniowa grupa uczestników będzie pięcioosobowym moderatorem i pracując z grupą młodzieży metodą FLO zaplanuje i zrealizuje jeden mały projekt według pomysłu grupy. Szkolenie teoretyczne będzie realizowane metodami warsztatowymi z elementami wykładu i prelekcji. Zajęcia będą prowadzone w sposób atrakcyjny z aktywnym udziałem uczestników. Uczestnicy projektu będą rekrutowani z różnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, świetlic wiejskich, bibliotek szkolnych i publicznych, rad sołeckich i fundacji. Grupę ćwiczeniowa stanowić będzie młodzież z Gimnazjum nr 1 w Ełku. Beneficjentami projektu z jednej strony będą uczestnicy projektu, którzy poznają nową metodę i zdobędą umiejętności konieczne do podmiotowego zarządzania projektem, a z drugiej zaś młodzi ludzie, którzy będąc uczestnikami projektów realizowanych przez przeszkolone osoby rozwiną posiadane i zdobędą nowe kompetencje społeczne ułatwiające im w przyszłości lepszy start w dorosłe życie.

Budżet projektu: 28 100 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Regionalne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 'Wspólnota Wiejska’ w Kijewie

Miejscowość: Kijewo

Ulica, nr domu i lokalu: Kijewo 29

Kod pocztowy i Poczta: 19-422 Kleszczewo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: http://

Dać Szanse II

Kijewo 16, 19-404, Polska

Więcej