Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ruszaj w miasto z plecakiem umiejętności - 2011

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem projektu jest upowszechnienie metod i narzędzi prazy z młodzieżą opisanych w publikacji 'Miasto – skarbnica umiejętności’ wśród min. 40 osób z 20 instytucji pracujących z młodzieżą z terenu woj. lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego w okresie od 01 marca do 30 listopada 2012 r. poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, a także indywidualne wsparcie merytoryczne odbiorców projektu, czego efektem będzie realne wykorzystanie powyższych narzędzi w nowych środowiskach lokalnych.

Odbiorcy projektu:

Efektami naszego projektu będzie:
– przeszkolenie min. 40 osób z 20 organizacji z zakresu metod i narzędzi opisanych w publikacji 'Miasto – skarbnica umiejętności;
– podniesienie umiejętności z zakresu zastosowania w/w metod u min. 30 osób
– min. 2 wydarzenia zorganizowane w oparciu o metody i narzędzia zaprezentowane na szkoleniu;
– min. 10 organizacji aktywnie działających na zamkniętym profilu na Facebooku;
– rozesłanie min. 60 publikacji 'Miasto – skarbnica umiejetności’ do organizacji/podmiotów, które zgłosiły swój akces do szkoleń

Opis projektu:

Celem projektu 'Ruszaj w miasto z plecakiem umiejętności’ jest podniesienie umiejętności wdrażania metod opisanych w publikacji 'Miasto – skarbnica umiejętności’ przez grupę 40 osób, które wezmą udział w szkoleniu. W tym celu przeprowadzona zostanie rekrutacja obejmująca powiaty położone w pobliżu powiatu łukowskiego z terenu województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. By dotrzeć do szerokiego grona wykorzystane zostaną prasa, telewizja lokalna, radio, portale internetowe i sieć kontaktów. Chcemy by na naszych szkoleniach reprezentowane były różne środowiska, nie tylko organizacji pozarządowe, ale także szkoły, OSP, ośrodki kultury czy biblioteki. Szkolenia, które zostaną przeprowadzone będą składać się z dwóch części. Teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części uczestnicy dowiedzą się o metodach pracy z młodzieżą takich jak : gra terenowa, spacer multimedialny czy różnego rodzaju wykorzystanie zdjęć. Drugiego dnia uczestnicy będą mieli za zadanie wcielić to w życie i ułożyć wspólne założenia do jednego z typu narzędzi. Na zakończenie złożą i przedstawią krótką prezentację, w jaki sposób chcieliby wprowadzić tego typu metody w swoim środowisku. 2 najlepsze organizacje otrzymają wsparcie w postaci konsultacji merytorycznych, wizyt pomocniczych oraz mini grantów na dofinansowanie działań wdrożeniowych. Dzięki temu metody te zostaną upowszechnione w nowych środowiskach. Pozostali będą mogli korzystać z konsultacji mailowych, telefonicznych oraz wymiany zdań i wskazówek w ramach grupy zamkniętej na Facebooku. Z ramienia wnioskodawcy projekt będą realizować autorzy publikacji, którzy przez ostatnie kilka lat wdrażali opisane metody w sowim środowisku. Chcemy by nasze doświadczenia i dobre praktyki były upowszechniane z pożytkiem dla młodych osób i rozwoju ich umiejętności. Dotacja będzie wykorzystana na pokrycie kosztów warsztatów, wynagrodzeń prowadzących, obsługi, działania organizacji, które będą wdrażać metody w swoich środowiskach i sprzęt.

Budżet projektu: 27 330 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Projekty Modelowe – Replikacje

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://stoczek-lukowski.pl

Ruszaj w miasto z plecakiem umiejętności

Piłsudskiego 71, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej