Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gra bez granic – Stoczkowsko-Gołdapska Internetowa Gra Terenowa - 2011

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem projektu jest podniesienie umiejętności komunikacji, autoprezentacji i współpracy w grupie 30 osobowej złożonej z uczestników z Stoczka Łukowskiego i Gołdapi w okresie od 01.04.2012 do 15.07.2012 poprzez organizację dwóch spotkań, których efektem końcowym będzie wspólna inicjatywa w postaci internetowej gry terenowej. Projekt ma nauczyć rówieśników otwartych kontaktów z rówieśnikami z innych miejscowości.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie 30 osoba grupa składająca się z 15 osób z Gołdapi i z 15 osób ze Stoczka Łukowskiego. Wszystkie osoby brały we wcześniejszych projektach realizowanych w Równać Szansę.

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie umiejętności komunikacji i autoprezentacji uczestników z dwóch miejscowości. O ile te cechy są wykorzystywane w kontaktach z rówieśnikami z tej samej miejscowości, o tyle w kontaktach z rówieśnikami z innych miejscowości stanowią one barierę. Dlatego nasz projekt zakłada wspólne poznanie się uczestników, a następnie poznanie miejscowości partnerskich, tak by na dwóch wspólnych spotkaniach zaprezentować czego się dowiedzieliśmy o swoich partnerach. Podczas tych spotkań gospodarze będą także prezentować swoje dokonania i sukcesy w ramach projektów RS. Chcemy także zorganizować dwa mini warsztaty związane z rezultatem rzeczowym projektu jakim jest internetowa gra terenowa łącząca obie miejscowości. Wspólne spotkania mają służyć opracowaniu elementów internetowej gry związanej z daną miejscowością. Chcemy by młodzież zrozumiała, że pomimo odległości geograficznej można tworzyć wiele ciekawych, wspólnych przedsięwzięć. Mamy nadzieje, że efekt w postaci Stoczkowsko-Gołdapskiej Internetowej Gry Terenowej zostanie dłużej niż projekt w świadomości i użyciu internautów zachęcając do wizyty w naszych miejscowościach. Dotacja zostanie wydana na transport, wyżywienie, warsztaty, drobny sprzęt i materiały biurowe. Efektem końcowym będzie podniesienie umiejętności społecznych w kontaktach z rówieśnikami z innej miejscowości, i trwały wspólny efekt łączący obie miejscowości i pole do dalszej współpracy partnerskiej.

Budżet projektu: 7 150 zł

Dotacja: 5000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Działajmy Razem

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://stoczek-lukowski.pl

Gra bez granic – Stoczkowsko-Gołdapska Internetowa Gra Terenowa

Piłsudskiego 71, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej